DIAGNOSTYKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – BUDOWA, EKSPLOATACJA, NAPRAWA | na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia adresowane są nauczycieli pragnących uzyskać przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotów z zakresu diagnostyki samochodowej oraz do osób posiadających wyższe wykształcenie I lub II stopnia, które są związane bezpośrednio lub pośrednio z sektorem motoryzacyjnym, inżynierią ruchu drogowego zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zagadnień diagnostyki motoryzacyjnej.

CEL STUDIÓW: nabycie przez ich uczestników kwalifikacji i wiedzy w zakresie działania, budowy oraz eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych, oceny stanu technicznego i przyczyn występowania uszkodzeń, Tematyka studium podyplomowego jest zgodna z wymogami dotyczącymi studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć).

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów {prowadzony w formie tradycyjnej jaki i eNauki} odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
350 godz.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Tendencje rozwojowe w technice samochodowej
 2. Podstawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 3. Współczesne środki transportu lądowego
 4. Ochrona środowiska
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia w technice samochodowej
 6. Podstawy diagnostyki pojazdowej
 7. Problemy współczesnej eksploatacji pojazdów
 8. Inżynieria ruchu drogowego
 9. Pojazd bezpieczny i inteligentny
 10. Metody diagnozowania pojazdów
 11. Uszkodzenia i technika napraw pojazdów.
 12. Organizacja i wyposażenie stacji kontroli pojazdów (SKP)
 13. Diagności i ich uprawnienia
 14. Systemy elektroniczne pojazdów i ich diagnozowanie
 15. Systemy zarządzania jakością w diagnostyce pojazdów samochodowych
 16. Bezpieczeństwo na SKP
 17. Marketing i współpraca z klientami
 18. Krajowe Ramy Kwalifikacji w kształceniu zawodowym
 19. Zastosowanie technologii informacyjnej w kształceniu zawodowym
 20. Dydaktyka w kształceniu zawodowym.
 21. Seminarium

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3650 zł lub 12 x 305 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 (raty 0%)

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych