Kurs Pedagogiczny Kwalifikacyjny - kwalifikacje nauczycielskie | WSZIP

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA NAUCZYCIELI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH | Rekrutacja trwa

2 RATY za DARMO
Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Czesne za studia: 4320 zł 3600 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny …tylko WSZIP

Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny – kwalifikacje nauczycielskie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, każda osoba, która zamierza przystąpić do zawodowego nauczania w szkołach musi uzyskać dyplom o uzyskanych kwalifikacjach pedagogicznych. Jest on bardzo ważny nie tylko w kwestii zgodności w procesie rekrutacji. Kurs pedagogiczny jest bardzo przydatny w wykonywaniu zawodu nauczyciela. Pomoże nam zrozumieć zachowania, zaburzenia i problemy naszych podopiecznych. Nauczy nas wielu metod, które przyczynią się pozytywnie do wyników w nauczaniu. Poczynając od tego, w jaki sposób mówić, po schematy odpowiednich zachowań. Nabędziemy wiedzę, która pomoże nam w rozwiązywaniu podstawowych problemów: jak mówić, aby uczniowie nas słuchali, co robić, gdy przeszkadzają, albo jak zachęcić ich do współpracy.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dające przygotowanie psychologiczno-pedagogicznej dydaktyczne do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej przedmiotów o danej (wyuczonej) specjalności zgodnie z efektami kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Przygotowanie Pedagogiczne dla Nauczycieli w Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych w formie studiów podyplomowych, skierowany jest do osób z wykształceniem magisterskim , pragnących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, uprawniające do nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz z wykształceniem pierwszego stopnia (licencjat) do zajmowania stanowiska : nauczyciela  przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciela religii , nauczyciela języków obcych , nauczyciela języka regionalnego, nauczyciela przedmiotu biznes i zarządzanie.

LICZBA GODZIN:
460 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Psychologia rozwoju
 2. Wybrane zagadnienia z profilaktyki społecznej
 3. Psychologia kliniczna
 4. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia – diagnoza i terapia
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 6. Pedagogika resocjalizacyjna
 7. Zaburzenia zachowania i emocji
 8. Emisja i higiena głosu
 9. Awans zawodowy nauczycieli
 10. Wychowanie a rozwój umiejętności wychowawczych
 11. Strategie i techniki nauczania, metody aktywizujące
 12. Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
 13. Programy profilaktyczne
 14. Pomiar dydaktyczny
 15. Metodyka i dydaktyka nauczania przedmiotów
 16. Praktyka pedagogiczna
Kurs pedagogiczny w WSZIP

Kurs pedagogiczny zaprezentowany przez naszą Uczelnię to podstawowa wiedza i praktyka, która z powodzeniem pomoże nam w drodze aby zdobyć kwalifikacje nauczycielskie. Każda osoba po ukończeniu studiów zostanie pełnowartościowym kandydatem na to stanowisko. Wiedza, którą nasi absolwenci nabywają, jest ciekawa i dotyczy wszystkich najważniejszych kwestii związanych z rozpoznawaniem dysleksji, dysortografii czy dysgrafii, a następnie radzenia sobie z uczniami, których dana przypadłość dotknęła. Nauczą się również panowania nad grupą, w której spotyka się uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rozwojowymi czy emocjonalnymi. Nabędą również przydatne umiejętności praktyczne, które posłużą na przykład w ocenie efektów pracy nauczyciela. Kurs pedagogiczny to rozwiązanie dla osób, którym zależy na uzupełnieniu wiedzy specjalistycznej oraz zdobyciu dodatkowych kompetencji i uprawnień, które sprawią, że będą oni atrakcyjniejszym kandydatem na rynku pracy. Kwalifikacje nauczycielskie, to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zmienić branżę i spełniać się zawodowo w nowym obszarze. Dzięki studiom podyplomowym jest to możliwe i to w krótkim czasie.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych