PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA NAUCZYCIELI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

od 238 zł 288 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny …tylko WSZIP

Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, każda osoba, która zamierza przystąpić do zawodowego nauczania w szkołach musi uzyskać dyplom o uzyskanych kwalifikacjach pedagogicznych. Jest on bardzo ważny nie tylko w kwestii zgodności w procesie rekrutacji. Kurs pedagogiczny jest bardzo przydatny w wykonywaniu zawodu nauczyciela. Pomoże nam zrozumieć zachowania, zaburzenia i problemy naszych podopiecznych. Nauczy nas wielu metod, które przyczynią się pozytywnie do wyników w nauczaniu. Poczynając od tego, w jaki sposób mówić, po schematy odpowiednich zachowań. Nabędziemy wiedzę, która pomoże nam w rozwiązywaniu podstawowych problemów: jak mówić, aby uczniowie nas słuchali, co robić, gdy przeszkadzają, albo jak zachęcić ich do współpracy.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dające przygotowanie psychologiczno-pedagogicznei dydaktyczne do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej przedmiotów o danej (wyuczonej) specjalności zgodnie z efektami kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w formie studiów podyplomowych, skierowany jest do osób z wyższym wykształceniem, pragnących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, uprawniające do nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

LICZBA GODZIN:
460 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Psychologia rozwoju
 2. Wybrane zagadnienia z profilaktyki społecznej
 3. Psychologia kliniczna
 4. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia – diagnoza i terapia
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 6. Pedagogika resocjalizacyjna
 7. Zaburzenia zachowania i emocji
 8. Emisja i higiena głosu
 9. Awans zawodowy nauczycieli
 10. Wychowanie a rozwój umiejętności wychowawczych
 11. Strategie i techniki nauczania, metody aktywizujące
 12. Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
 13. Programy profilaktyczne
 14. Pomiar dydaktyczny
 15. Metodyka i dydaktyka nauczania przedmiotów
 16. Praktyka pedagogiczna
Kurs pedagogiczny w WSZIP

Kurs pedagogiczny zaprezentowany przez naszą Uczelnię to podstawowa wiedza i praktyka, która z powodzeniem pomoże nam w drodze do zostania nauczycielem. Każda osoba po ukończeniu studiów zostanie pełnowartościowym kandydatem na to stanowisko. Wiedza, którą nasi absolwenci nabywają, jest ciekawa i dotyczy wszystkich najważniejszych kwestii związanych z rozpoznawaniem dysleksji, dysortografii czy dysgrafii, a następnie radzenia sobie z uczniami, których dana przypadłość dotknęła. Nauczą się również panowania nad grupą, w której spotyka się uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rozwojowymi czy emocjonalnymi. Nabędą również przydatne umiejętności praktyczne, które posłużą na przykład w ocenie efektów pracy nauczyciela.

Zgodnie z naszym hasłem – otwieramy świat możliwości – zachęcamy Naszych Słuchaczy do nowej i wygodnej formy kształcenia –  studiowania na Uczelni lub  przez Internet. Dyplom uzyskany po ukończeniu studiów na Uczelni przez Internet jest identyczny, jak po ukończeniu studiów przyjazdowych. Świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

Opłaty

Czesne za studia: 3570 zł 4320 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych