Kurs Pedagogiczny Kwalifikacyjny - kwalifikacje nauczycielskie | WSZIP

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA NAUCZYCIELI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Pozostało: 9 miejsc

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Czesne za studia: 4320 zł 3970 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny …tylko WSZIP

Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny – kwalifikacje nauczycielskie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, każda osoba, która zamierza przystąpić do zawodowego nauczania w szkołach musi uzyskać dyplom o uzyskanych kwalifikacjach pedagogicznych. Jest on bardzo ważny nie tylko w kwestii zgodności w procesie rekrutacji. Kurs pedagogiczny jest bardzo przydatny w wykonywaniu zawodu nauczyciela. Pomoże nam zrozumieć zachowania, zaburzenia i problemy naszych podopiecznych. Nauczy nas wielu metod, które przyczynią się pozytywnie do wyników w nauczaniu. Poczynając od tego, w jaki sposób mówić, po schematy odpowiednich zachowań. Nabędziemy wiedzę, która pomoże nam w rozwiązywaniu podstawowych problemów: jak mówić, aby uczniowie nas słuchali, co robić, gdy przeszkadzają, albo jak zachęcić ich do współpracy.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dające przygotowanie psychologiczno-pedagogicznej dydaktyczne do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej przedmiotów o danej (wyuczonej) specjalności zgodnie z efektami kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Przygotowanie Pedagogiczne dla Nauczycieli w Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych w formie studiów podyplomowych, skierowany jest do osób z wykształceniem magisterskim , pragnących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, uprawniające do nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz z wykształceniem pierwszego stopnia (licencjat) do zajmowania stanowiska : nauczyciela  przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciela religii , nauczyciela jeżyków obcych , nauczyciela języka regionalnego, nauczyciela przedmiotu biznes i zarządzanie.

LICZBA GODZIN:
460 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Psychologia rozwoju
 2. Wybrane zagadnienia z profilaktyki społecznej
 3. Psychologia kliniczna
 4. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia – diagnoza i terapia
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 6. Pedagogika resocjalizacyjna
 7. Zaburzenia zachowania i emocji
 8. Emisja i higiena głosu
 9. Awans zawodowy nauczycieli
 10. Wychowanie a rozwój umiejętności wychowawczych
 11. Strategie i techniki nauczania, metody aktywizujące
 12. Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
 13. Programy profilaktyczne
 14. Pomiar dydaktyczny
 15. Metodyka i dydaktyka nauczania przedmiotów
 16. Praktyka pedagogiczna
Kurs pedagogiczny w WSZIP

Kurs pedagogiczny zaprezentowany przez naszą Uczelnię to podstawowa wiedza i praktyka, która z powodzeniem pomoże nam w drodze aby zdobyć kwalifikacje nauczycielskie. Każda osoba po ukończeniu studiów zostanie pełnowartościowym kandydatem na to stanowisko. Wiedza, którą nasi absolwenci nabywają, jest ciekawa i dotyczy wszystkich najważniejszych kwestii związanych z rozpoznawaniem dysleksji, dysortografii czy dysgrafii, a następnie radzenia sobie z uczniami, których dana przypadłość dotknęła. Nauczą się również panowania nad grupą, w której spotyka się uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rozwojowymi czy emocjonalnymi. Nabędą również przydatne umiejętności praktyczne, które posłużą na przykład w ocenie efektów pracy nauczyciela. Kurs pedagogiczny to rozwiązanie dla osób, którym zależy na uzupełnieniu wiedzy specjalistycznej oraz zdobyciu dodatkowych kompetencji i uprawnień, które sprawią, że będą oni atrakcyjniejszym kandydatem na rynku pracy. Kwalifikacje nauczycielskie, to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zmienić branżę i spełniać się zawodowo w nowym obszarze. Dzięki studiom podyplomowym jest to możliwe i to w krótkim czasie.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych