Tabela opłat za studia

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Promocja
STUDIA 300 zł TANIEJ
do 22 października 2020 r.
Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia na Uczelni
lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Tabela opłat – Studia I stopnia – licencjackie
raty-odsetki 0%

  10 rat 2 raty 1 rata
Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną I rok  345 zł  1 682 zł  3 281 zł
II rok  390 zł 1 900 zł 3 700 zł
III rok  410 zł  2 018 zł 3 969 zł
Zarządzanie I rok  345 zł  1 682 zł  3 281 zł
II rok 390 zł
1 900 zł
3 700 zł
III rok  410 zł  2 018 zł 3 969 zł

Tabela opłat – Studia jednolite – magisterskie
raty-odsetki 0%

10 rat 2 raty 1 rata
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

I rok  345 zł  1 682 zł  3 281 zł
II rok  390 zł  1 900 zł  3 700 zł
III rok  491 zł  2 395 zł 4 671 zł
IV rok 510 zł 2 500 zł  4 900 zł
 V rok  510 zł  2 500 zł  4 900 zł

Tabela opłat – Studia I stopnia – inżynierskie
Inżynieria Zarządzania
raty-odsetki 0%

10 rat 2 raty 1 rata
-Inżynieria Procesu
I rok  456 zł  2 240 zł  4 337 zł
II rok  462 zł  2 250 zł  4 380 zł
III rok  490 zł  2 385 zł 4 650 zł
IV rok
(VII sem.)
5 x
490 zł
1 x
2 385
 –
-Inżynieria Jakości

– Inżynieria Bezpieczeństwa

I rok  456 zł  2 240 zł  4 337 zł
II rok  462 zł  2 250 zł  4 380 zł
III rok  490 zł  2 385 zł 4 650 zł
IV rok
(VII sem.)
5 x
490 zł
1 x
2 385
 –
-Inżynieria
Odnawialnych Źródeł  Energii
I rok  456 zł  2 240 zł  4 337 zł
II rok  462 zł  2 250 zł  4 380 zł
III rok  490 zł  2 385 zł 4 650 zł
IV rok
(VII sem.)
5 x
490 zł
1 x
2 385
 –
-Inżynieria  Środowiska

-Inżynieria Finansowa
I rok  456 zł  2 240 zł  4 337 zł
II rok  462 zł  2 250 zł  4 380 zł
III rok  490 zł  2 385 zł 4 650 zł
IV rok
(VII sem.)
5 x
490 zł
1 x
2 385
 –

Tabela opłat – Studia II stopnia – magisterskie
raty- odsetki 0%

  10 rat 2 raty 1 rata
Zarządzanie I rok  491 zł  2 395 zł  4 671 zł
II rok  510 zł  2 500 zł  4 900 zł
– Pedagogika

 

– Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną

I rok 491 zł 2 395 zł  4 671 zł
II rok  510  zł  2 500 zł  4 900 zł

Opłaty za studia podyplomowe znajdują się pod opisami kierunków

Studia podyplomowe
kierunki

 

Numer konta bankowego Uczelni

PKO BP 70 1020 5095 0000 5402 0010 7532

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych