Tabela opłat za studia I i II stopnia

Tabela opłat – Studia I stopnia – licencjackie

  12 rat 10 rat 2 raty 1 rata
Pedagogika I rok  295 zł  345 zł  1 682 zł  3 281 zł
II rok  340 zł
 390 zł 1 900 zł 3 700 zł
III rok  –  410 zł  2 018 zł 3 969 zł
Zarządzanie I rok  295 zł  345 zł  1 682 zł  3 281 zł
II rok  340 zł
390 zł
1 900 zł
3 700 zł
III rok  –  410 zł  2 018 zł 3 969 zł
Administracja I rok  345 zł  404 zł  1 967 zł  3 837 zł
II rok  395 zł  462 zł  2 250 zł  4 380 zł
III rok  –  480 zł  2 368 zł 4 669 zł
Fizjoterapia II rok  480 zł  564 zł  2 760 zł  5 400 zł
III rok  –  480 zł  2 368 zł 4 669 zł

Tabela opłat – Studia I stopnia – inżynierskie

12 rat 10 rat 2 raty 1 rata
Inżynieria procesu

oraz

Inżynieria jakości

I rok  390 zł  456 zł  2 240 zł  4 337 zł
II rok  395 zł  462 zł  2 250 zł  4 380 zł
III rok  420 zł  490 zł  2 385 zł 4 650 zł
IV rok
(VII semestr)
5 x 435 zł 5 x 435 zł 1 x 2 125  –
Marketing interaktywny
I rok  390 zł  456 zł  2 240 zł  4 337 zł
II rok  395 zł  462 zł  2 250 zł  4 380 zł
III rok  420 zł  490 zł  2 385 zł 4 650 zł
IV rok
(VII semestr)
5 x 435 zł 5 x 435 zł 1 x 2 125  –
Inżynieria zarządzania projektami informatycznymi
I rok  390 zł  456 zł  2 240 zł  4 337 zł
II rok  395 zł  462 zł  2 250 zł  4 380 zł
III rok  420 zł  490 zł  2 385 zł 4 650 zł
IV rok
(VII semestr)
5 x 435 zł 5 x 435 zł 1 x 2 125  –
Inżynieria logistyki
I rok  390 zł  456 zł  2 240 zł  4 337 zł
II rok  395 zł  462 zł  2 250 zł  4 380 zł
III rok  420 zł  490 zł  2 385 zł 4 650 zł
IV rok
(VII semestr)
5 x 435 zł 5 x 435 zł 1 x 2 125  –

Tabela opłat – Studia II stopnia – magisterskie

  12 rat 10 rat 2 raty 1 rata
Zarządzanie I rok  420 zł  491 zł  2 395 zł  4 671 zł
II rok  –  510 zł  2 500 zł  4 900 zł
Pedagogika I rok  420 zł 491 zł 2 395 zł  4 671 zł
II rok  –  510  zł  2 500 zł  4 900 zł

 

Numer konta bankowego Uczelni

PKO BP 70 1020 5095 0000 5402 0010 7532

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych