Przeniesienie z innej Uczelni - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Przeniesienie z innej Uczelni

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Stypendia
Studia ze wspomaganiem
przez Internet 

 

 • Opłata rekrutacyjna dla osób ubiegających się o wpis na wyższy semestr wynosi 0 zł 450 zł
 • Różnice programowe 0 zł

O przeniesienie z innej uczelni i wpis na wyższy semestr mogą wnioskować:

 • osoby, które obecnie studiują na innej Uczelni i mają zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów
 • osoby, które przerwały studia i mają zaliczony co najmniej pierwszy semestr, a pragną wznowić naukę
 • osoby, które zostały skreślone z listy studentów

Dokumenty jakie należy dostarczyć, żeby wnioskować o przeniesienie/wpis na wyższy semestr:

 • podanie o wpis na wyższy semestr (plik do pobrania)
 • karta przebiegu studiów/wypis z indeksu 

Podanie oraz kartę przebiegu studiów należy przesłać do Biura Rekrutacji na adres mailowy rekrutacja@wwszip.pl, na ich podstawie Dziekan wydaje decyzję na który semestr Student może zostać przyjęty i wyznacza ewentualne różnice programowe.

Po otrzymaniu decyzji należy dostarczyć do Biura Rekrutacji:

 • Kwestionariusz osobowy (druk własny uczelni)
  – studia I stopnia
  – studia II stopnia
 • Świadectwo dojrzałości (kserokopia)
 • Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia ( dot. rekrutacji na studia II stopnia)
 • Suplement (część B do dyplomu)
  lub wypis z indeksu studiów I-go stopnia ( dot. rekrutacji na studia II stopnia)
 • Jedną kolorową fotografię (35 x 45mm)
  oraz fotografię cyfrową o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

 

W przypadku wpisu na wyższy semestr obowiązują opłaty czesnego przewidziane dla danego rocznika.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Rekrutacja
tel. 74 847 70 00
rekrutacja@wwszip.pl

Zapraszamy również na
www.facebook.com/…tylkoWSZIP

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych