Kontakt

Kontakt WSZIP – Dla Państwa wygody proponujemy kilka kanałów, przez które można skontaktować się z Uczelnią:

Napisz do nas na Facebooku Napisz do nas Email Zadzwoń do nas 74 847 70 00

Rektorat

GODZINY PRACY REKTORATU:
wtorek-sobota: 8.00-16.00

w okresie wakacji: poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych
tel. 74 848 54 13

mgr Dominika Twardowska
Kierownik Rektoratu
rektorat@wwszip.pl

Rekrutacja

GODZINY PRACY BIURA REKRUTACJI:
poniedziałek – sobota: 8.00-16.00

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:
poniedziałek – piątek: 8.00-16.00

58-309 Wałbrzych
ul. Wrocławska 10

tel. 74 847 70 00

mgr inż. Katarzyna Spychała
Starszy specjalista ds. marketingu
rekrutacja@wwszip.pl

Dziekanat Studiów Podyplomowych

GODZINY PRACY SEKRETARIATU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
poniedziałek – sobota: 8.00-16.00
niedziela: 8.00-14.00

w okresie wakacji: poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

ul. Wrocławska 10c
58-309 Wałbrzych
tel. 74 844 45 56
tel. 74 848 65 93
kom. 690 422 778
kom. 603 153 339

mgr Ewa Terlecka
Kierownik Dziekanatu
podyplomowe@wwszip.pl

mgr Anna Lipka
Opiekun Studiów Podyplomowych
podyplomowe.omega@wwszip.pl

Nicola Kilichowska
Opiekun Studiów Podyplomowych
podyplomowe.alfa@wwszip.pl

mgr Agnieszka Jarząbek
Opiekun Studiów Podyplomowych
studiapodyplomowe@wwszip.pl

Dziekanat Wydziału ZiA

GODZINY PRACY DZIEKANATU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI:
środa-niedziela: 8.00-16.00

w okresie wakacji: poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

ul. 1 Maja 131
58-305 Wałbrzych
tel. 74 842 31 72
tel. 885 426 688

dr Piotr Laskowski
Dziekan
dziekanwzaii@wwszip.pl

mgr Magdalena Kłyza
Kierownik Dziekanatu
kierownikwzaii@wwszip.pl

Zarządzanie II-go stopnia
mgrzarzadzanie@wwszip.pl

mgr Monika Siedlarek

Administracja studia I-go stopnia
administracja@wwszip.pl

Zarządzanie studia I-go stopnia (lic. i inż.)
zarzadzanie@wwszip.pl

Opiekun praktyk
praktykawzaii@wwszip.pl

Dziekanat Wydziału NSiZ

GODZINY PRACY DZIEKANATU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH I ZDROWIA:
środa-niedziela: 8.00-16.00

w okresie wakacji: poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych
tel. 74 848 56 00
tel. 74 843 61 01

dr Bogusław Bałuka
Dziekan
dziekanwnsiz@wwszip.pl

mgr Sylwia Zachwyc
Kierownik dziekanatu
kierownikwnsiz@wwszip.pl

mgr Marta Kaźmierczak
Asystent ds. studenckich

Pedagogika
pedagogika@wwszip.pl

Fizjoterapia
fizjoterapia@wwszip.pl

Centrum Innowacji (EStudia)

GODZINY PRACY Centrum Innowacji:
czwartek-piątek: 8.00-16.00
sobota-niedziela: 8.00-20.00

w okresie wakacji: poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych

tel. 74 664 43 58
tel. 502 710 643

mgr Łukasz Burek
Koordynator EStudiów
estudia@wwszip.pl

mgr Kamil Nowak
Asystent ds. EStudiów

Kwestura

GODZINY PRACY KWESTURY:
poniedziałek-sobota: 8.00-16.00

w okresie wakacji: poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych
tel. 74 666 04 77
tel. 74 666 04 78

mgr Stanisława Fret
Kwestor
tel. 74 848 66 54
kwestor@wwszip.pl

mgr Edyta Dąbrowska
Samodzielny księgowy
kwestura@wwszip.pl

mgr Justyna Owocka
Asystent ds. księgowości
stypendia@wwszip.pl

Kadry

GODZINY PRACY KADR:
poniedziałek-sobota: 8.00-16.00

w okresie wakacji: poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych
tel. 74 848 66 73

mgr Monika Kozaczek
Kierownik Działu Personalnego
kadry@wwszip.pl

Magdalena Famielec
Specjalista ds. kadrowo-płacowych
place@wwszip.pl

Inspektor Ochrony Danych
Albert Waligóra
iod@wwszip.pl

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych