Student

Założona w 1996 roku Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości jest Uczelnią wyższą z siedzibą w Wałbrzychu.
Decyzją MNiSW z dnia 11 września 2015 roku zmianie uległa nazwa Uczelni z Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości na Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu.
Uczelnia obejmuje dwa wydziały, na których można studiować 4 kierunki.

Wydział Zarządzania i Administracji
ul. 1 Maja 131
58-305 Wałbrzych

Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych