fbpx

Student

Studia WSZIP są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Dziekanat Studiów Podyplomowych:

mgr Ewa Terlecka
Kierownik Dziekanatu
tel. 74 844 45 56
podyplomowe@wwszip.pl


Opiekun Studiów Podyplomowych
kom. 690 422 778
podyplomowe.omega@wwszip.pl

lic. Nicola Kilichowska
Opiekun Studiów Podyplomowych
kom. 603 153 339
podyplomowe.alfa@wwszip.pl

mgr Agnieszka Jarząbek
Opiekun Studiów Podyplomowych
tel. 74 848 65 93 
studiapodyplomowe@wwszip.pl

Dziekanat Zarządzanie i Inżynieria Zarządzania:

mgr Magdalena Kłyza
Kierownik Dziekanatu
kierownikwzaii@wwszip.pl    
tel. 74 842 31 72  

mgr inż. Agnieszka Janowska
Asystent ds. studenckich
zarzadzanie@wwszip.pl
tel. 885 426 688

Dziekanat Pedagogika:

mgr Sylwia Zachwyc
Z-ca Kierownika dziekanatu
kierownikwnsiz@wwszip.pl     
tel. 74 843 61 01      

mgr Marta Kaźmierczak
Asystent ds. studenckich
pedagogika@wwszip.pl
tel. 74 848 56 00

ISOS
Internetowy System
Obsługi Studenta
Logowanie do zajęć 
Studia podyplomowe
Logowanie do zajęć 
studia licencjackie, inżynierskie,
jednolite, magisterskie
 
Studia podyplomowe
System Dziekanat

Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania
System Dziekanat
(studia licencjackie i inżynierskie)
Zarządzanie
System Dziekanat
(studia magisterskie) 
Pedagogika Opiekuńcza
z Terapią Pedagogiczną
System Dziekanat
(studia licencjackie) 
Pedagogika Przedszkolna
i Wczesnoszkolna
System Dziekanat
(jednolite studia magisterskie) 
Pedagogika, Pedagogika Opiekuńcza,
z Terapią Pedagogiczną
System Dziekanat
(studia magisterskie)

Sprawy Studenckie

Wzory podań Stypendia Praktyki zawodowe Samorząd studentów Biblioteka Organizacja roku
akademickiego
Dyżury dla studentów Godziny pracy działów Koła naukowe Centrum Kreowania Kariery Wydawnictwo Uczelniane RODO

 

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych