Student E-portal Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZIP

Student

Studia WSZIP są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Dziekanat Studiów Podyplomowych:

mgr Ewa Terlecka
Kierownik Dziekanatu
tel. 74 844 45 56
podyplomowe@wwszip.pl

 

lic. Nicola Kilichowska
Opiekun Studiów Podyplomowych
kom. 603 153 339
podyplomowe.alfa@wwszip.pl

 

Dziekanat Wydziału Edukacji, Biznesu i Inżynierii:

Dziekan
dr Katarzyna Pieczarka
dziekan@wwszip.pl

Kierownik Dziekanatu
mgr Magdalena Kłyza
kierownikwzaii@wwszip.pl    
tel. 74 842 31 72  

Z-ca Kierownika dziekanatu
mgr Sylwia Zachwyc
kierownikwnsiz@wwszip.pl     
tel. 74 843 61 01      

Starszy Specjalista ds. Dydaktyki
mgr Marta Kaźmierczak
dydaktyka@wwszip.pl

Kierunki:
– Zarządzanie
– Inżynieria Zarządzania

tel. 885 423 172
tel. 885 426 688
tel. 74 842 31 72

mgr Milena Marek
Asystent ds. studenckich

Zarządzanie studia I-go stopnia (lic. i inż.)
zarzadzanie@wwszip.pl
administracja@wwszip.pl

Roksana Nowicka
Asystent ds. studenckich

Zarządzanie II-go stopnia
mgrzarzadzanie@wwszip.pl

Opiekun praktyk
praktykawzaii@wwszip.pl

Kierunki:
– Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną

– Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
– Psychologia

tel. 74 848 56 00
tel. 74 843 61 01

mgr Oksana Tymkiv
Asystent ds. studenckich

pedagogika@wwszip.pl

praktyka@wwszip.pl

ISOS
Internetowy System
Obsługi Studenta
Logowanie do zajęć 
Studia podyplomowe
Logowanie do zajęć 
studia licencjackie, inżynierskie,
jednolite, magisterskie
 
Studia podyplomowe
System Dziekanat

Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania
System Dziekanat
(studia licencjackie i inżynierskie)
Zarządzanie
System Dziekanat
(studia magisterskie) 
Pedagogika Opiekuńcza
z Terapią Pedagogiczną
System Dziekanat
(studia licencjackie) 
Pedagogika Przedszkolna
i Wczesnoszkolna
System Dziekanat
(jednolite studia magisterskie) 
Pedagogika, Pedagogika Opiekuńcza,
z Terapią Pedagogiczną
System Dziekanat
(studia magisterskie)

Sprawy Studenckie

Wzory podań Stypendia Praktyki zawodowe Samorząd studentów Relacje Międzynarodowe International Relations Biblioteka Organizacja roku
akademickiego
Dyżury dla studentów Wsparcie dla studentów
Rzecznika Praw i Wolności Akademickich
Wsparcie dla studentów
Wsparcie Psychologiczne
Wsparcie dla studentów
Pełnomocnik Rektora dz. Studentów z Niepełnosprawnością
Godziny pracy działów Koła naukowe Centrum Kreowania Kariery Wydawnictwo Uczelniane RODO

 

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych