Student

Wydział Zarządzania i Administracji
ul. 1 Maja 131
58-305 Wałbrzych
tel. 74 842 31 72
tel. 885 426 688

Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych
tel. 74 848 56 00
tel. 74 843 61 01

 

Założona w 1996 roku Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości jest Uczelnią wyższą z siedzibą w Wałbrzychu.
Decyzją MNiSW z dnia 11 września 2015 roku zmianie uległa nazwa Uczelni z Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości na Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu.
Uczelnia obejmuje dwa wydziały, na których można studiować 4 kierunki.

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych