Student E-portal Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZIP

Student

Studia WSZIP są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Dziekanat Studiów Podyplomowych:

mgr Ewa Terlecka
Kierownik Dziekanatu
tel. 74 844 45 56
podyplomowe@wwszip.pl


Opiekun Studiów Podyplomowych
kom. 690 422 778
podyplomowe.omega@wwszip.pl

lic. Nicola Kilichowska
Opiekun Studiów Podyplomowych
kom. 603 153 339
podyplomowe.alfa@wwszip.pl

mgr Agnieszka Jarząbek
Opiekun Studiów Podyplomowych
tel. 74 848 65 93 
studiapodyplomowe@wwszip.pl

Dziekanat Zarządzanie i Inżynieria Zarządzania:

mgr Magdalena Kłyza
Kierownik Dziekanatu
kierownikwzaii@wwszip.pl    
tel. 74 842 31 72  

mgr Milena Marek

Administracja studia I-go stopnia
administracja@wwszip.pl

Zarządzanie studia I-go stopnia (lic. i inż.)
zarzadzanie@wwszip.pl

Opiekun praktyk
praktykawzaii@wwszip.pl

Dziekanat Pedagogika:

mgr Sylwia Zachwyc
Z-ca Kierownika dziekanatu
kierownikwnsiz@wwszip.pl     
tel. 74 843 61 01      

mgr Marta Kaźmierczak
Asystent ds. studenckich
pedagogika@wwszip.pl
tel. 74 848 56 00

mgr Oksana Tymkiv
Asystent ds. studenckich

praktyka@wwszip.pl

ISOS
Internetowy System
Obsługi Studenta
Logowanie do zajęć 
Studia podyplomowe
Logowanie do zajęć 
studia licencjackie, inżynierskie,
jednolite, magisterskie
 
Studia podyplomowe
System Dziekanat

Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania
System Dziekanat
(studia licencjackie i inżynierskie)
Zarządzanie
System Dziekanat
(studia magisterskie) 
Pedagogika Opiekuńcza
z Terapią Pedagogiczną
System Dziekanat
(studia licencjackie) 
Pedagogika Przedszkolna
i Wczesnoszkolna
System Dziekanat
(jednolite studia magisterskie) 
Pedagogika, Pedagogika Opiekuńcza,
z Terapią Pedagogiczną
System Dziekanat
(studia magisterskie)

Sprawy Studenckie

Wzory podań Stypendia Praktyki zawodowe Samorząd studentów Relacje Międzynarodowe Biblioteka Organizacja roku
akademickiego
Dyżury dla studentów Wsparcie dla studentów
Rzecznika Praw i Wolności Akademickich
Wsparcie dla studentów
Wsparcie Psychologiczne
Wsparcie dla studentów
Pełnomocnik Rektora dz. Studentów z Niepełnosprawnością
Godziny pracy działów Koła naukowe Centrum Kreowania Kariery Wydawnictwo Uczelniane RODO

 

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych