Promocje dla kandydatów

W rekrutacji letniej na rok akademicki 2018/2019 przygotowaliśmy następujące promocje dla kandydatów:

Studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)

Promocją zostaną objęci studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy w ww. roku akademickim rozpoczną I semestr
I roku studiów jednocześnie (równolegle) z członkami rodziny pozostającymi wobec siebie w jednym z wymienionych stosunków pokrewieństwa: rodzice, dzieci, rodzeństwo oraz studenci pozostający w stosunku małżeństwa. Zniżki udziela się na wniosek Studenta.

Opłata rekrutacyjna wynosi  0 zł dla wszystkich Kandydatów, którzy wyślą zgłoszenie on-line, złożą komplet dokumentów oraz podpiszą umowę o naukę oraz warunkach odpłatności za studia.

Studia II stopnia (magisterskie)

Promocją zostaną objęci studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy w ww. roku akademickim rozpoczną I semestr
I roku studiów jednocześnie (równolegle) z członkami rodziny pozostającymi wobec siebie w jednym z wymienionych stosunków pokrewieństwa: rodzice, dzieci, rodzeństwo oraz studenci pozostający w stosunku małżeństwa. Zniżki udziela się na wniosek Studenta.

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 0 zł dla wszystkich kandydatów, którzy wyślą zgłoszenie on-line, złożą komplet dokumentów oraz podpiszą umowę o naukę oraz warunkach odpłatności za studia.

Studia Podyplomowe

Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł dla wszystkich Kandydatów, którzy wyślą zgłoszenie on-line, złożą komplet dokumentów oraz podpiszą umowę o naukę oraz warunkach odpłatności za studia.

Promocją są objęci wszyscy absolwenci, którzy przedstawią świadectwo WSZiP.

Opłata jednorazowa bądź ostatnia rata  (w zależności od wybranego wariantu płatności) zostaje obniżona o 100zł . Zniżki udziela się na wniosek słuchacza.

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych