Promocje dla kandydatów

W rekrutacji letniej 2017/2018 przygotowaliśmy następujące promocje dla kandydatów:

Studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)

Promocja skierowana do Kandydatów na studia I-go stopnia – inżynierskie – na kierunku Zarządzanie,
w specjalności INŻYNIERIA LOGISTYKI.

Warunkiem udziału w promocji jest wysłanie zgłoszenia on-line, złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy o naukę oraz warunkach odpłatności za studia w terminie od 16. października 2017 r. do dnia 21. października 2017 r.

Promocja dotyczy bonifikaty w ostatnim semestrze studiów w wysokości 200 zł.

Regulamin promocji dostępny w Biurze Rekrutacji.

 

Promocja dotyczy wszystkich kierunków studiów na 21 lat WSZiP. Rozdamy 21 bezpłatnych semestrów.

Warunkiem udziału w promocji jest wysłanie zgłoszenia on-line, złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy o naukę oraz warunkach odpłatności za studia do dnia 21. października 2017 r.

Regulamin promocji dostępny w Biurze Rekrutacji.

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 0 zł dla wszystkich Kandydatów, którzy do 21. października 2017 r. wyślą zgłoszenie on-line, złożą komplet dokumentów oraz podpiszą umowę o naukę oraz warunkach odpłatności za studia.

Studia II stopnia (magisterskie)

Promocja dotyczy wszystkich kierunków studiów na 21 lat WSZiP. Rozdamy 21 bezpłatnych semestrów.

Warunkiem udziału w promocji jest wysłanie zgłoszenia on-line, złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy o naukę oraz warunkach odpłatności za studia do dnia 21. października 2017 r.

Regulamin promocji dostępny w Biurze Rekrutacji.

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 0 zł dla wszystkich Kandydatów, którzy do 21. października 2017 r. wyślą zgłoszenie on-line, złożą komplet dokumentów oraz podpiszą umowę o naukę oraz warunkach odpłatności za studia.

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wysłanie zgłoszenia on-line do 21-10-2017 r. oraz podpisanie umowy o naukę oraz warunkach odpłatności za studia do dnia 21-10-2017 r.

Promocję wprowadza się na studiach drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie i Pedagogika.

Studia Podyplomowe

Promocja skierowana do Kandydatów i Słuchaczy studiów podyplomowych, którzy w terminie od 16. października 2017 r. do 25. października 2017 r.  wyślą zgłoszenie on-line, złożą komplet dokumentów oraz podpiszą umowę o naukę na następujące kierunki studiów podyplomowych:

Promocja dotyczy bonifikaty w ostatnim semestrze studiów w wysokości 200 zł.

Regulamin promocji dostępny w Dziekanacie Studiów Podyplomowych.

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych