Promocje dla kandydatów

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

W rekrutacji letniej na rok akademicki 2018/2019 przygotowaliśmy następujące promocje dla kandydatów:

Studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wysłanie zgłoszenia on-line do 08-04-2019 r. oraz podpisanie umowy o naukę oraz warunkach odpłatności za studia do dnia 30-04-2019 r.

Promocję wprowadza się na studiach pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie).

Promocją zostaną objęci studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy w ww. roku akademickim rozpoczną I semestr
I roku studiów jednocześnie (równolegle) z członkami rodziny pozostającymi wobec siebie w jednym z wymienionych stosunków pokrewieństwa: rodzice, dzieci, rodzeństwo oraz studenci pozostający w stosunku małżeństwa. Zniżki udziela się na wniosek Studenta.

Studia jednolite magisterskie

Promocją zostaną objęci studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy w ww. roku akademickim rozpoczną I semestr
I roku studiów jednocześnie (równolegle) z członkami rodziny pozostającymi wobec siebie w jednym z wymienionych stosunków pokrewieństwa: rodzice, dzieci, rodzeństwo oraz studenci pozostający w stosunku małżeństwa. Zniżki udziela się na wniosek Studenta.

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wysłanie zgłoszenia on-line do 08-04-2019 r. oraz podpisanie umowy o naukę oraz warunkach odpłatności za studia do dnia 30-04-2019 r.

Promocję wprowadza się na studiach jednolitych magisterskich.

Studia II stopnia (magisterskie)

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wysłanie zgłoszenia on-line do 08-04-2019 r. oraz podpisanie umowy o naukę oraz warunkach odpłatności za studia do dnia 30-04-2019 r.

Promocję wprowadza się na studiach drugiego stopnia (magisterskie).

Promocją zostaną objęci studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy w ww. roku akademickim rozpoczną I semestr
I roku studiów jednocześnie (równolegle) z członkami rodziny pozostającymi wobec siebie w jednym z wymienionych stosunków pokrewieństwa: rodzice, dzieci, rodzeństwo oraz studenci pozostający w stosunku małżeństwa. Zniżki udziela się na wniosek Studenta.

 

Studia Podyplomowe

Promocją objęte są wszystkie kierunki kwalifikacyjne i doskonalące Studiów Podyplomowych.
Sprawdź kierunki…

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wysłanie zgłoszenia on-line (rejestracja on-line) od 22 kwietnia 2019 do 25 kwietnia 2019 roku oraz uiszczenie opłaty wpisowej w kwocie 100 zł do 26 kwietnia 2019 roku.
Upust stanowi obniżenie opłaty rekrutacyjnej o 350 zł i pomniejszenie ostatniej raty lub opłaty jednorazowej czesnego o 350

zł.

Promocją są objęci wszyscy absolwenci, którzy przedstawią świadectwo WSZiP.

Opłata jednorazowa bądź ostatnia rata  (w zależności od wybranego wariantu płatności) zostaje obniżona o 100zł . Zniżki udziela się na wniosek słuchacza.

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych