Promocje dla kandydatów

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia …przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

W rekrutacji letniej na rok akademicki 2020/2021
przygotowaliśmy następujące promocje dla kandydatów:

Studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)

STUDIA  1000 zł TANIEJ
Warunkiem uczestnictwa w promocji jest rejestracja on-line do 5 lipca 2020 roku.
1) pomniejszenie czesnego o 550 zł (odliczone w I roku nauki)

2) obniżenie opłaty rekrutacyjnej o 450 zł

Promocję wprowadza się na studiach pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie).

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia jednolite magisterskie

STUDIA  1000 zł TANIEJ
Warunkiem uczestnictwa w promocji jest rejestracja on-line do 5 lipca 2020 roku.
1) pomniejszenie czesnego o 550 zł (odliczone w I roku nauki)

2) obniżenie opłaty rekrutacyjnej o 450 zł

Promocję wprowadza się na studiach jednolitych magisterskich.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia II stopnia (magisterskie)

STUDIA  1000 zł TANIEJ
Warunkiem uczestnictwa w promocji jest rejestracja on-line do 5 lipca 2020 roku.
1) pomniejszenie czesnego o 550 zł (odliczone w I roku nauki)

2) obniżenie opłaty rekrutacyjnej o 450 zł

Promocję wprowadza się na studiach drugiego stopnia (magisterskie).

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Oświacie 0zł
3100 zł ZYSKAJ

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wysłanie zgłoszenia on-line do 5 lipca 2020 r.,

Promocję wprowadza się na studiach drugiego stopnia (magisterskie) na kierunkach Pedagogika, Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną i Zarządzanie.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia Podyplomowe

Opłata za zmianę kierunku studiów podyplomowych, do 30 września 2020 r. wynosi 0 zł; oszczędzasz 200 zł
Promocją ZMIANA KIERUNKU 0 zł, objęte są wszystkie kierunki Studiów Podyplomowych.

PROMOCJĄ 3R: STUDIA 1000 zł TANIEJ objęte są wszystkie kierunki Studiów Podyplomowych.
Sprawdź kierunki studiów podyplomowych…

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wysłanie zgłoszenia on-line (rejestracja on-line) do 5 lipca 2020 roku.
Upust stanowi:
1) pomniejszenie czesnego o 550 zł (odliczone w I roku nauki)

2) obniżenie opłaty rekrutacyjnej o 450 zł

Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł!

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

PROMOCJA 3R: STUDIA 1000 zł TANIEJ jest powiększona o 100 zł dla absolwenta WSZiP,

łączna kwota promocji 1100 zł.
Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wysłanie zgłoszenia on-line (rejestracja on-line) do 5 lipca 2020 roku.

Upust stanowi:
1) pomniejszenie wpisowego o 450 zł
2) pomniejszenie czesnego o 650 zł

Promocja jest udzielana na wniosek słuchacza.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych