Centrum Innowacji - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Centrum Innowacji

tel. 502 710 643

GODZINY PRACY Centrum Innowacji:
czwartek-piątek: 8.00-16.00
sobota-niedziela: 8.00-20.00

w okresie wakacji: poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych

tel. 74 664 43 58
tel. 61 623 50 50
tel. 885035050
tel. 722353505

mgr Łukasz Burek
Koordynator EStudiów
estudia@wwszip.pl

mgr Kamil Nowak
Asystent ds. EStudiów

mgr Agnieszka Jarząbek
Opiekun Centrum Innowacji

 

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych