Praktyki zawodowe - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Praktyki zawodowe

Dziekanat Pedagogika
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych

Opiekun administracyjny praktyk zawodowych
mgr Marta Kaźmierczak
tel. 785 485 600
tel. 782 436 101
tel. 74 848 56 00
tel. 74 843 61 01
pedagogika@wwszip.pl

Dziekanat Zarządzanie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych

Opiekun administracyjny praktyk zawodowych
mgr Milena Marek
tel. 885 423 172
tel. 74 842 31 72
tel. 885 426 688
zarzadzanie@wwszip.pl

 

Dziekanat Studiów Podyplomowych

mgr Ewa Terlecka
Kierownik Dziekanatu
tel. 783 444 556
tel. 74 844 45 56
podyplomowe@wwszip.pl

Nicola Kilichowska
Opiekun Studiów Podyplomowych
tel. 603 153 339
podyplomowe.alfa@wwszip.pl

mgr Agnieszka Jarząbek
Opiekun Studiów Podyplomowych
tel. 782 486 593
tel. 74 848 65 93 
studiapodyplomowe@wwszip.pl

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych