Praktyki zawodowe

Dziekanat Pedagogika
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych

Opiekun administracyjny praktyk zawodowych
mgr Marta Kaźmierczak
tel. 74 848 56 00 lub 74 843 61 01
pedagogika@wwszip.pl

Dziekanat Zarządzanie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 131
58-305 Wałbrzych

Opiekun administracyjny praktyk zawodowych
mgr inż. Agnieszka Muszyńska
tel. 74 842 66 88 lub 74 842 31 72
zarzadzanie@wwszip.pl

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych