Konferencje naukowe WSZIP

Konferencje naukowe zorganizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu:

W roku akademickim 2020/2021

 • “Wyzwania współczesnej pedagogiki i zarządzania w warunkach szerokiego wykorzystania wiedzy i technologii informacyjnych”
  Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, 15 września 2021 r.

W roku akademickim 2019/2020

 • “Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce. KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W ZARZĄDZANIU I PEDAGOGICE W ERZE CYFROWEJ”
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk, prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, 21 listopada 2019 r.

W roku akademickim 2018/2019

 • “Współczesne poszukiwania w pedagogice. Teoria- badania- praktyka w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, terapii pedagogicznej i szeroko rozumianych nauk o wychowaniu”.
  Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Maria Jolanta Żmichrowska, 26 listopada 2019
 • “Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. STAN I WYZWANIA”.
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk, prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, 15 listopada.2018

W roku akademickim 2017/2018

 • “Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. INNOWACYJNOŚĆ TO CYFRYZACJA I ROZWÓJ”. Kierownik naukowy: prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk, prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, 16 listopada.2017

W roku akademickim 2016/2017

 • “Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. INNOWACYJNOŚĆ TO ROZWÓJ”. Kierownik naukowy: prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk, prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, 27 października 2016
 • “Samorząd terytorialny – organizacja, funkcjonowanie i kierunki rozwoju”.
  Kierownik naukowy: dr Alina Kulczyk-Dynowska oraz dr Piotr Laskowski, 22 czerwca 2017

 

W roku akademickim 2015/2016

 • “Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. WSPÓŁCZESNE INSTRUMENTY INNOWACJI”. Kierownik naukowy: prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk, prof. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, 19 listopada 2015
 • “Samorząd terytorialny i rozwój lokalny”, kierownik naukowy: dr Piotr Laskowski, 23 czerwca 2016

 

W roku akademickim 2014/2015

 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”, kierownik naukowy: prof. dr hab. Lucjan Kowalczyk, prof. dr hab. Franciszek Mroczko, 13 listopada 2014
 • „Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci”, 19-21 marca 2015
 • „Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania”, kierownik naukowy: dr Piotr Laskowski, 26 czerwca 2015

 

W roku akademickim 2013/2014

 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji  biznesowych, publicznych i pozarządowych. Inżynieria innowacji”; kierownik naukowy: prof. dr hab. Lucjan Kowalczyk, prof. dr hab. Franciszek Mroczko,14 listopada 2013
 • “Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod”; kierownik naukowy: prof. dr hab.  Rafał Krupski,
  28-29 marca 2014
 • “Samorząd terytorialny a polityka lokalna”, kierownik naukowy: dr Piotr Laskowski, 25 czerwca 2014

W roku akademickim 2012/2013

 • “Samorząd terytorialny a polityka lokalna”, kierownik naukowy: dr Piotr Laskowski, 27 czerwca 2013
 • „Zarządzanie strategiczne. Quo vadis”; kierownik naukowy: prof. dr hab.  Rafał Krupski, 22-23 marca 2013
 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji  biznesowych, publicznych i pozarządowych. Zarządzanie projektami”; kierownik naukowy: prof. dr hab. Lucjan Kowalczyk, prof. dr hab. Franciszek Mroczko,14 listopada 2012
 • „Innowacyjność i kreatywność w pedagogice”; kierownik naukowy: prof. dr hab. Maria Jolanta Żmichrowska, prof. dr hab. Wanda Grelowska, 14 listopada 2012

 

W roku akademickim 2011/2012

 • „Metody badań problemów zarządzania strategicznego”kierownik naukowy: prof. dr hab.  Rafał Krupski, 30-31 marca  2012
 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji  biznesowych, publicznych
  i pozarządowych. Koncepcja logistyczna w zarządzaniu”kierownik naukowy: prof. dr hab. Lucjan Kowalczyk, prof. dr hab. Franciszek Mroczko,17 listopada 2011

 

W roku akademickim 2010/2011

 • “Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Podejście procesowe”
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. Lucjan Kowalczyk, prof. dr hab. Franciszek Mroczko, 18 listopad 2010
 • “Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego”
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. inż. Rafał Krupski, 25-26 marzec 2011

 

W roku akademickim 2009/2010

 • “Strategie rozwoju edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
  Kierownik naukowy: mgr Jolanta Walewska, 23-24 września 2010
 • “Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji”
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski, 26-27 marzec 2010
 • “Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji sfery materialnej i usługowej”
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. Lucjan Kowalczyk, prof. dr hab. Franciszek Mroczko, 19 listopad 2009

W roku akademickim 2008/2009

 • “Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań”
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski, 27-28 marzec 2009
 • “Lokalne strategie oświatowe w polityce edukacyjnej władz regionalnych i centralnych”
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, 10 grudzień 2008

W roku akademickim 2007/2008

 • “Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy” Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski, 28-29 marzec 2008

W roku akademickim 2006/2007

 • “Planowanie strategiczne w warunkach niepewności” Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski, 29-31 marca 2007
 • “Polskie pogranicza w procesie przemian” Kierownik naukowy: prof. dr hab.Zbigniew Kurcz, 23-25 kwietnia 2007

W roku akademickim 2005/2006

 • “Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe” – Kierownik naukowy: prof. dr. hab. Rafał Krupski, 6-8 kwietnia 2006
 • “Zarządzanie wiedzą i informacją. Teoria i praktyka” – Kierownik naukowy: dr Mieczysław Morawski, 21-22 maj 2006

W roku akademickim 2004/2005

“Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie i jednostce samorządu terytorialnego” – Kierownicy naukowi: dr Mieczysław Morawski, dr Piotr Laskowski, 12-13 grudnia 2004

“Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm” – Kierownik naukowy: prof. dr. hab. Rafał Krupski, 1-2 kwietnia 2005

W roku akademickim 2003/2004

“Zarządzanie wiedzą i informacją w społeczeństwe sieciowym” Kierownik naukowy: dr Mieczysław Morawski, 14-16 Grudnia 2003

“Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe Koncepcje zarządzania” Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski, 2 – 3 kwietnia 2004 r.

W roku akademickim 2002/2003

“Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy” 15-17.12.2002 Kierownik naukowy: dr Wojciech Cieśliński

“Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki”, Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski, 3-4 kwietnia 2003

W roku akademickim 2001/2002

“Najnowsze instrumenty opisu organizacji”, 10-12 marca 2002 Kierownik naukowy: dr Wojciech Cieśliński

“Zarządzanie strategiczne. Badania i koncepcje” 11-13 kwietnia 2002 Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Rafał Krupski

W roku akademickim 2000/2001

“II Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepublicznych” Wałbrzych, 14 – 15 września 2000r. Kierownik naukowy: mgr Michał Lesman

“Zadania otwarte i zamknięte w badaniu kompetencji” Wałbrzych, 16 – 17 listopada 2000r. Kierownik naukowy: mgr Janusz Mulawa

“Procesy restrukturyzacyjne a przemiany społeczne i gospodarcze regionu – oblicze Nowej Rudy i Radkowa w I dekadzie XXI wieku” 2 -3 marca 2001r Kierownik naukowy: dr Zbigniew Kulas

“Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju” 6 – 7 kwietnia 2001r. Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Rafał Krupski

“Reforma systemu podatku od nieruchomości a dochody budżetowe gminy” 22 – 24 czerwca 2001r. Kierownik naukowy: dr Zbigniew Kulas

W roku akademickim 1999/2000

“Metody zarządzania strategicznego” 31 marca – 1 kwietnia 2000r. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski

“Problemy społeczno-gospodarcze na polskich pograniczach” Wałbrzych, 12 – 13 kwietnia 2000r. Kierownicy naukowi: prof. dr hab. Zbigniew Kurcz, dr Jerzy Tutaj

“Modernizacja systemu podatku od nieruchomości” 23 – 24 czerwca 2000r. Kierownik naukowy: dr Zbigniew Kulas

W roku akademickim 1998/1999

“Ekologizacja zarządzania firmą – zielone zarządzanie” 28 – 30 października 1998r. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Stanisław Czaja

“Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego” 16 – 17 kwietnia 1999r. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski

W roku akademickim 1997/1998

“Zarządzanie w Nowym Wieku” 17 – 19 czerwca 1998r. Kierownik naukowy: dr Mieczysław Morawski

“Badania rynkowe oraz otoczenie instytucji finansowych dla efektywnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych” 4 kwietnia 1998r Kierownik naukowy: dr Jerzy Tutaj

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych