Studia podyplomowe pedagogiczne i inne | WSZIP Dolny Śląsk

Studia podyplomowe – oferta

Studia podyplomowe …tylko WSZIP

 

Oszczędzaj… i czas i pieniądze

 

2 RATY za DARMO
do 21 czerwca
 Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe
Online

Studia WSZIP są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

NOWOŚCI z obszaru
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI AI,
E-BIZNESU,
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

 

WYSZUKAJ:

KIERUNKI STUDIÓW:

Studia podyplomowe ...tylko WSZiP

Motto naszej uczelni …otwieramy świat możliwości określa nasz stosunek do współczesnych form szkolnictwa wyższego. Wychodząc z założenia, że obecnie studia, a szczególnie studia podyplomowe (podyplomówka), podejmowane są najczęściej przez osoby pracujące, posiadające zobowiązania rodzinne i tym samym dysponujące ograniczonymi możliwościami podróżowania.

Dzisiejsza ogólnodostępna technologia z powodzeniem pozwala na prowadzenie zajęć dydaktycznych zdalnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, bez uszczerbku dla jakości procesu kształcenia.

Studia podyplomowe - kierunki

Obecnie WSZiP oferuje studia podyplomowe w dziewięciu obszarach. Są to kierunki:

  • Pedagogiczne - tu zapewniamy możliwości zdobycia wiedzy w zakresie szeroko rozumianej pedagogice (studia pedagogiczne). Kształcimy m.in. w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki oraz tyflopedagogiki. Nasi studenci mogą również zdobyć przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
  • Zarządcze - proponujemy specjalności takie jak: doradztwo zawodowe, coaching, logistyka bezpieczeństwa i stanów kryzysowych, bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie, kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnych oraz inne,
  • Administracyjne i Prawne - na tych kierunkach studenci zdobędą wiedzę w obszarach takich jak m. in. administracja i gospodarka samorządowa, administracja publiczna z elementami prawa, zamówienia publiczne, kuratela sądowa dla dorosłych i rodzinna, mediacje i negocjacje oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • Marketingowe - studenci zdobędą wiedzę z zakresu marketingu internetowego, logistyki i spedycji w transporcie kolejowym, mogą również zdobyć kompetencje inspektora ochrony danych (iod),
  • Zdrowie i Uroda - studia w zakresie bezpieczeństwa żywności z epidemiologią i higieną, promocji oraz profilaktyki zdrowotnej, higieny środowiskowej, dietetyki i żywienia w profilaktyce i edukacji zdrowotnej, ale również gerontopedagogika,
  • Innowacje i nowoczesne technologie - oferujemy studia w zakresie systemów energii odnawialnej czy cloud computing, transformacji cyfrowej w biznesie oraz inne,
  • Psychologia - polecamy specjalności związane z funkcjonowaniem rodzin dysfunkcjonalnych, sytuacjami kryzysowymi, pomocą psychologiczno-pedagogiczną, profilaktyką uzależnień, ale również z coachingiem i psychopedagogiką,
  • Finanse - umożliwiamy zdobycie kwalifikacji na nauczyciela przedmiotów ekonomicznych, a także wiedzę w zakresie kadr i płac,
  • Menadżerskie - w zakresie managingu w szkolnictwie, służbie zdrowia, przemyśle, zarządzania nieruchomościami, ale też sytuacjami kryzysowymi czy BHP oraz zasobami ludzkimi i inne.

Zawody odpowiadające zapotrzebowaniu

Mimo wielu zmian, które dokonały się w ostatnim czasie, jeszcze ciągle piętą Achillesową polskiego szkolnictwa średniego i wyższego jest niedostosowanie oferty szkół i uczelni do rzeczywistego zapotrzebowania na konkretne zawody. Mając tego świadomość i chcąc zapewnić naszym Absolwentom możliwość jak najlepszego wykorzystania zdobytej wiedzy bezpośrednio po ukończeniu studiów, nasi specjaliści stale analizują rynek pracy oraz trendy i dopasowują specjalności i zakres kształcenia do bieżących i przyszłych potrzeb społeczeństwa. To dlatego przy każdej rekrutacji pojawiają się w ofercie WSZiP liczne nowości. Obecnie na kierunkach: zarządczych, administracyjno - prawnych i informatycznych - specjalności związane z ochroną danych osobowych, natomiast w zakresie zdrowia i urody - specjalności obejmujące tematykę epidemiologiczną.

Studia podyplomowe doskonalące i kwalifikacyjne

Podyplomówka jest formą kształcenia, która rozwija nabytą dotąd wiedzę uczestnika studiów podyplomowych oraz podnosi jego kwalifikacje. Poszerzenie wiedzy w danym zakresie to główna przyczyna podjęcia studiów podyplomowych przez absolwentów studiów I i II stopnia. W przypadku specjalności, które wiążą się przede wszystkim z nabyciem pewnej wiedzy teoretycznej przydatnej w praktyce zawodowej oraz nie wymagają wcześniejszego przygotowania kierunkowego, studia takie określiliśmy jako doskonalące. Oferujemy jednak również specjalności, zwłaszcza w ramach kierunku pedagogicznego (ale nie tylko), na które rekrutowani mogą być tylko i wyłącznie kandydaci - absolwenci określonych studiów kierunkowych zdobywający w ramach studiów podyplomowych konkretne kompetencje (specjalności kwalifikacyjne). W opisie każdej ze specjalności określonej jako kwalifikacyjna wyszczególnione są wymagania odnośnie wcześniejszego wykształcenia kandydatów.

Jasne zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się podobnie, jak rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie czy magisterskie. Zrezygnowaliśmy tu z egzaminów wstępnych, a o przyjęciu na wybrany przez uczestnika kierunek decyduje kolejność podpisania umowy z uczelnią. Oczywiście warunkiem bezwzględnym przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów stopnia I lub II, a w zależności od specjalności również o określonym profilu (studia kwalifikacyjne).

Rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września, zajęcia uruchamiane są w październiku. Natomiast rekrutacja zimowa, trwa od grudnia do marca. Proces rekrutacji przeprowadzić można całkowicie online 24h na dobę lub bezpośrednio w siedzibie uczelni w godzinach pracy sekretariatu.

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych