ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - ARCHIWISTYKA | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ – ARCHIWISTYKA | Rekrutacja trwa

3 RATY za DARMO
Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 3800 zł 2850 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

CEL STUDIÓW: celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty zarządzania dokumentacją na stanowisku koordynatora czynności kancelaryjnych. Każdy absolwent otrzyma umiejętności w zakresie obsługi systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją. Słuchacze zapoznają się z rodzajami dokumentów tradycyjnych i elektronicznych oraz zasadach ich gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania. Dodatkowo słuchacze posiądą umiejętności porządkowania i selekcji dokumentów wraz z profesjonalnymi metodami tych działań. Studia wyposażą absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu archiwisty zatrudnionego w archiwach bieżących oraz na stanowiskach biurowych w urzędach administracji publicznej oraz w innych instytucjach sektora publicznego i prywatnego gromadzących i przetwarzających dokumentację oraz informacje.

Studia przygotowują do podjęcia pracy w urzędach państwowych i samorządowych wszystkich szczebli na stanowisku archiwisty w archiwach bieżących lub instytucjach spełniających funkcje archiwalne w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego. Absolwenci otrzymają wiedzę o systemach kancelaryjnych dawnych i współczesnaych oraz umiejętności w zarządzaniu kancelarią współczesną danego Urzędu czy Przedsiębiorstwa.

 

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Wstęp do archiwistyki
  2. Prawo archiwalne
  3. Rozwój form kancelaryjnych
  4. Opracowanie dokumentacji
  5. Systemy EDZ
  6. Digitalizacja materiałów archiwalnych
  7. Współczesne archiwa
  8. Dostęp do informacji publicznej

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych