Zasady rekrutacji

REKRUTACJA TRWA 2019/2020

Studia podyplomowe
na Uczelni lub przez Internet

Możesz studiować przyjeżdżając na Uczelnię lub z domu przez Internet…


ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe:

  • o przyjęciu na studia decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
  • rekrutacja prowadzona jest przez cały rok;
  • procedura rekrutacji na studia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania opłaty wstępnej za wybrany przez Kandydata kierunek studiów
    Numer konta bankowego Uczelni – PKO BP 70 1020 5095 0000 5402 0010 7532

Od Kandydatów wymagane są następujące dokumenty:

  1. Podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe (druk Uczelni).
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia (oryginał do wglądu).
  3. Umowa (druk Uczelni).
  4. Jedna fotografia (format jak do dowodu osobistego).
  5. Kwestionariusz osobowy (druk Uczelni).

Studia podyplomowe – proces rekrutacji

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych