Rekrutacja zimowa 2020

 STUDIA 700 zł TANIEJ
do 11 grudnia 2019 r.
SPRAWDŹ

Możesz studiować przyjeżdżając na Uczelnię lub przez Internet…

www.facebook.com/…tylkoWSZIP

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Od nowego roku akademickiego 2019/2020 Uczelnie które spełniają warunki określone w Ustawie 2.0 mogą prowadzić studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (5 lat). Nasza Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć na w.w. kierunku studiów.
Studia jednolite magisterskie, czas trwania 5 lat/ 10 semestrów | kierunek nauczycielski.

 

Wybierz rodzaj studiów:

STUDIA LICENCJACKIE
i STUDIA JEDNOLITE
na Uczelni lub przez Internet

Zasady rekrutacji na studia licencjackie i studia jednolite:

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rekrutacja zimowa trwa od listopada do lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rejestracja online daje możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.

Kierunki:

Zarządzanie Pedagogika Pedagogika
Przedszkolna i Wczesnoszkolna

 

Wymagane dokumenty Studia licencjackie
 Kwestionariusz osobowy (druk własny uczelni)
 Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu) lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE egzaminu maturalnego
Jedną kolorową fotografię (37 x 52mm) oraz fotografię cyfrową o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

 

!!! Tegoroczni absolwenci w miejsce odpisu świadectwa dojrzałości (dla kandydatów na studia I stopnia) lub odpisu dyplomu I stopnia (dla kandydatów na studia II stopnia) składają ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE egzaminu maturalnego lub obrony pracy dyplomowej.

Dokumenty do pobrania:
kwestionariusz studia licencjackie

kwestionariusz osobowy studia jednolite

 

STUDIA INŻYNIERSKIE
na Uczelni lub przez Internet

Zasady rekrutacji na studia inżynierskie:

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rekrutacja zimowa trwa od listopada do lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rejestracja online daje możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.

Specjalności:

Inżynieria Jakości Inżynieria Procesu Inżynieria Bezpieczeństwa Inżynieria Środowiska Inżynieria Finansowa Inżynieria
Komunikacji Wizerunkowej

Inżynieria
Odnawialnych Źródeł Energii

Inżynieria Logistyki Marketing Interaktywny Inżynieria Zarządzania
Projektami Informatycznymi

 

Wymagane dokumenty Studia inżynierskie
 Kwestionariusz osobowy (druk własny uczelni) POBIERZ
 Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu) lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE egzaminu maturalnego
Jedną kolorową fotografię (37 x 52mm) oraz fotografię cyfrową o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

 

 

STUDIA MAGISTERSKIE
na Uczelni lub przez Internet

Zasady rekrutacji na studia magisterskie:

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rekrutacja zimowa trwa od listopada do lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rejestracja online daje możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.

Kierunki:

Zarządzanie Pedagogika

 

Wymagane dokumenty Studia magisterskie
 Kwestionariusz osobowy (druk własny uczelni) POBIERZ
 Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)
Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (kserokopia, oryginał do wglądu) lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE obrony pracy dyplomowej
Suplement (część B do dyplomu) lub wypis z indeksu studiów I-go stopnia
Zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku studiów I-go stopnia
Jedną kolorową fotografię (37 x 52mm) oraz fotografię cyfrową o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

 

!!! Tegoroczni absolwenci w miejsce odpisu świadectwa dojrzałości (dla kandydatów na studia I stopnia) lub odpisu dyplomu I stopnia (dla kandydatów na studia II stopnia) składają ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE egzaminu maturalnego lub obrony pracy dyplomowej.

Dokumenty do pobrania:
kwestionariusz studia magisterskie

 

STUDIA PODYPLOMOWE
na Uczelni lub przez Internet

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe:

 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rekrutacja prowadzona jest przez cały rok;
 • procedura rekrutacji na studia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania opłaty wstępnej za wybrany przez Kandydata kierunek studiów
  Numer konta bankowego Uczelni – PKO BP 70 1020 5095 0000 5402 0010 7532

Od Kandydatów wymagane są następujące dokumenty:

 1. Podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe (druk Uczelni).
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia (oryginał do wglądu).
 3. Umowa (druk Uczelni).
 4. Jedna fotografia (format jak do dowodu osobistego).
 5. Kwestionariusz osobowy (druk Uczelni).
Oferta Studiów Podyplomowych

 

Dokumenty do pobrania:
Studia podyplomowe – proces rekrutacji

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Tabela opłat za studia

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych