Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Absolwent specjalizacji Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii będzie specjalistą, który zasili kadry prężnie rozwijającego się sektora gospodarki pozyskiwania energii z zasobów odnawialnych. W trakcie studiów nabędzie podstawową wiedzę z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń branży odnawialnych źródeł energii oraz umiejętności obserwacji zjawisk i procesów.

Absolwent:

– analizuje procesy technologiczne pozyskiwania, przetwarzania i użytkowania energii odnawialnych, proponując korekty albo rozwiązania alternatywne prowadzące do efektywnego ich wykorzystania,
– identyfikuje obiekty budowlane pod względem ich potrzeb energetycznych i wskazuje racjonalne metody ich zaspokajania,
– korzysta z wybranych programów komputerowych wspomagających projektowanie inwestycji energetyki odnawialnej,
– jest w stanie zaproponować podstawowe układy automatycznego sterowania i telemetryczne układy pomiarowe w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
– organizuje działalność gospodarczą w obszarze produkcji oraz dystrybucji paliw i energii, szczególnie w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii,
– umie zrealizować proste zadania badawcze dotyczące szeroko rozumianych technologii energii odnawialnych,
– samodzielnie opracowuje dane empiryczne i wyciąga wnioski na temat charakteru zjawiska lub procesu,
– ma opanowaną umiejętność studiowania literatury, wyszukiwania i interpretacji oraz oceny przydatności informacji związanych z technologiami energii odnawialnych.

Perspektywy zawodowe

Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia absolwentom podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych;
 • administracji rządowej i samorządowej;
 • doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi;
 • zakresie wykonywania audytów energetycznych.

Przedmioty specjalizacyjne:

 • Instalacje PV-budowa, rodzaje, podstawy projektowania
 • System elektroenergetyczny a rynek OZE
 • Prawo ochrony środowiska
 • Podstawy energetyki odnawialnej
 • Termodynamika techniczna
 • OZE w budownictwie niskoenergetycznym

Zasady rekrutacji na studia inżynierskie:

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rekrutacja zimowa trwa od listopada do lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
 
 Wymagane dokumenty
 Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni)             POBIERZ
 Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)
lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE
wyniku egzaminu maturalnego
Jedną kolorową fotografię (37 x 52mm) oraz fotografię cyfrową
o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

GWARANCJA STUDIOWANIA

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 Z DNIA  12.08.1996r.

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  I  SPORTU  Nr DSW-3-4003/833/EK/REJ.103/05 Z DNIA 05.10.2005r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych