Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

REKRUTACJA ZIMOWA 2020

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Absolwent specjalizacji Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii będzie specjalistą, który zasili kadry prężnie rozwijającego się sektora gospodarki pozyskiwania energii z zasobów odnawialnych. W trakcie studiów nabędzie podstawową wiedzę z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń branży odnawialnych źródeł energii oraz umiejętności obserwacji zjawisk i procesów.

Absolwent:

– analizuje procesy technologiczne pozyskiwania, przetwarzania i użytkowania energii odnawialnych, proponując korekty albo rozwiązania alternatywne prowadzące do efektywnego ich wykorzystania,
– identyfikuje obiekty budowlane pod względem ich potrzeb energetycznych i wskazuje racjonalne metody ich zaspokajania,
– korzysta z wybranych programów komputerowych wspomagających projektowanie inwestycji energetyki odnawialnej,
– jest w stanie zaproponować podstawowe układy automatycznego sterowania i telemetryczne układy pomiarowe w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
– organizuje działalność gospodarczą w obszarze produkcji oraz dystrybucji paliw i energii, szczególnie w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii,
– umie zrealizować proste zadania badawcze dotyczące szeroko rozumianych technologii energii odnawialnych,
– samodzielnie opracowuje dane empiryczne i wyciąga wnioski na temat charakteru zjawiska lub procesu,
– ma opanowaną umiejętność studiowania literatury, wyszukiwania i interpretacji oraz oceny przydatności informacji związanych z technologiami energii odnawialnych.

Perspektywy zawodowe

Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia absolwentom podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych;
 • administracji rządowej i samorządowej;
 • doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi;
 • zakresie wykonywania audytów energetycznych.

Przedmioty specjalizacyjne:

 • Gospodarka energetyczna
 • Termodynamika techniczna
 • Audyt energetyczny budynków
 • Energetyka wiatrowa
 • Technologie produkcji biopaliw i biogazu
 • Gospodarka odpadami i ściekami
 • Mała energetyka wodna

GWARANCJA STUDIOWANIA

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 Z DNIA  12.08.1996r.

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  I  SPORTU  Nr DSW-3-4003/833/EK/REJ.103/05 Z DNIA 05.10.2005r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych