Studia licencjackie Studia jednolite

 

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia przez Internet
lub na Uczelni

Nasze studia, rozpoczynające się w Roku Akademickim 2021/2022…

KIERUNKI STUDIÓW LICENCJACKICH I STUDIÓW JEDNOLITYCH

Pedagogika
Przedszkolna i Wczesnoszkolna
STUDIA  JEDNOLITE
Pedagogika Opiekuńcza
z Terapią Pedagogiczną
STUDIA LICENCJACKIE
Zarządzanie
STUDIA LICENCJACKIE

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

 

Zasady rekrutacji na studia licencjackie i jednolite:

  • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
  • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
  • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rekrutacja zimowa trwa od listopada do lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
 
 Wymagane dokumenty
 Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni)
studia licencjackie
studia jednolite
 Świadectwo dojrzałości
(kserokopia, oryginał do wglądu) 
Jedną kolorową fotografię (37 x 52mm) oraz fotografię cyfrową o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

 

 

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej
Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 z dnia 12.08.1996r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych