Studia licencjackie Studia jednolite

REKRUTACJA TRWA!
Ucz się, kiedy chcesz, z dowolnego miejsca na świecie!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia …przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

KIERUNKI STUDIÓW LICENCJACKICH I STUDIÓW JEDNOLITYCH

Pedagogika
Przedszkolna i Wczesnoszkolna
STUDIA  JEDNOLITE
Pedagogika Opiekuńcza
z Terapią Pedagogiczną
STUDIA LICENCJACKIE
Zarządzanie
STUDIA LICENCJACKIE
Promocja
STUDIA 600 zł TANIEJ
do 13 sierpnia 2020 r.
Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia …przez Internet
ONLINE
 

Nasze studia, rozpoczynające się w Roku Akademickim 2020/2021…

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Zasady rekrutacji na studia licencjackie i studia jednolite:

  • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
  • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
  • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rekrutacja zimowa trwa od listopada do lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
 
 Wymagane dokumenty
 Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni)
studia licencjackie POBIERZ
studia jednolite POBIERZ  
 Świadectwo dojrzałości
(kserokopia, oryginał do wglądu) lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE wyniku egzaminu maturalnego
Jedną kolorową fotografię (37 x 52mm) oraz fotografię cyfrową o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

 

 

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej
Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 z dnia 12.08.1996r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych