Studia licencjackie

…otwieramy świat możliwości
Zapisując się do 22 kwietnia 2018r.
Na 22 lata WSZIP Fundacja Szkolna sfinansuje Tobie OSTATNI SEMESTR STUDIÓW! 

Studia licencjackie …tylko WSZIP
Nasze innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym są poświęcone stworzeniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu!
Nasze programy są po to, aby pomóc naszym Studentom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej.
Umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!
Studia licencjackie trwają 3 lata, czyli 6 semestrów. Kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
O przyjęcie na studia licencjackie ubiegać mogą się kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości.

KIERUNKI STUDIÓW LICENCJACKICH

Zarządzanie Administracja Pedagogika

 


Zapraszamy do rejestracji on-line!

 

Studia licencjackie są wstępem do pracy zawodowej w Unii Europejskiej. Dlatego student powinien mieć możliwość indywidualnego kształtowania programu nauczania. Na trzecim roku oferujemy specjalności do wyboru. Wśród nich każdy znajdzie to, co go naprawdę interesuje i z czym wiąże swoją przyszłość.

Zasady rekrutacji na studia licencjackie:

  • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
  • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
  • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
 
 Wymagane dokumenty
 Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni)                       POBIERZ
 Świadectwo dojrzałości
(kserokopia, oryginał do wglądu)
 Zaświadczenie lekarskie
(na podstawie skierowania Uczelni)*
 Dowód osobisty do wglądu
 Dwie jednakowe fotografie
(37 x 52mm)

 

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej
Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 z dnia 12.08.1996r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych