fbpx

Studia – Zarządzanie

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia WSZIP są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Promocja
STUDIA 350 zł TANIEJ
do 30 marca
 Czesne już od
 452,50 zł/mc 
Stypendia
 Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia ze wspomaganiem
przez Internet

 

Zarządzanie studia licencjackie niestacjonarne

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

W ramach prowadzonych zajęć na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie oferujemy następujące specjalności:

 • Logistyka Biznesu
 • Komunikacja w Biznesie 
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem 
 • Zarządzanie Produkcją i Logistyka
 • Rachunkowość Gospodarcza
 • Zarządzanie w Administracji Publicznej 
 • Rachunkowość i Podatki w Działalności Gospodarczej – NOWE!

Zasady rekrutacji na studia licencjackie – Zarządzanie

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rekrutacja zimowa trwa od listopada do lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.

KOMPETENCJE CYFROWE

Kandydat na studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu  powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Niezbędna przy procesie rekrutacji jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, która przede wszystkim polega na obsłudze:

 • przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Opera),
 • urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowanie podania,
 • oprogramowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego).

Osoba, która nie posiada odpowiednich narzędzi do wykonywania wyżej wymienionych czynności, może korzystać ze sprzętu Uczelni na potrzeby przejścia procesu rekrutacyjnego.

Kompetencje cyfrowe niezbędne na każdym kierunku studiów to obsługa:

 • edytorów tekstu (np. Microsoft Word, Libre Office Writer),
 • arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, Libre Office Calc),
 • poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych),

a w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo:

 • Platforma e-learningowa Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą
  w Wałbrzychu (Cisco),
 • narzędzi do wideokonferencji (np. Zoom, eMeeting)
 • programów umożliwiających kształcenie na odległość i sprawdzanie wiedzy na odległość (platforma egzaminacyjna).

Do realizacji kształcenia na odległość na każdym kierunku niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę oraz połączenie z siecią Internet.

 
 Wymagane dokumenty
 Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni)- POBIERZ
 Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)
lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE
wyniku egzaminu maturalnego
Jedną kolorową fotografię (35 x 45mm) oraz fotografię cyfrową
o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

Studia licencjackie:
Zarządzanie
-tabela opłat

  12 rat 10 rat 2 raty 1 rata
I rok 452,50 zł
526,50 zł
2 550 zł
5 100 zł  
II rok 521,50 zł 607,50 zł
2 950 zł
5 900 zł
III rok 10x
700,50 zł
700,50 zł 3 400 zł 6 800 zł

 

     DLACZEGO STUDIA ZARZĄDZANIE ?

Absolwenci kierunków ekonomicznych wciąż zajmują czołowe miejsca w rankingach atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów.
Studenci tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, rachunkowości, marketingu, informatyki czy kierowania zespołami ludzkimi – przede wszystkim w przedsiębiorstwach i urzędach. Zapoznają się również ze strategiami tworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego.
Absolwenci są przygotowani do pracy w każdym przedsiębiorstwie. W dużych, istniejących i nowo powstałych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, zajmują stanowiska na poziomie średniej kadry kierowniczej. Głównie w zakresie obsługi poszczególnych ogniw i łańcuchów logistycznych oraz w zakresie reklamy i dystrybucji.
Absolwenci są również przygotowani do prowadzenia własnych, małych firm. Pracując na własny rachunek, nie będą uzależnieni od wahań na rynku pracy, wręcz przeciwnie – to oni będą mogli dać pracę innym.

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej
Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 z dnia 12.08.1996r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Studia na kierunku Zarządzanie – dla kogo?

Studia na kierunku Zarządzanie są doskonałym wyborem dla osób, które są przedsiębiorcze, stawiają na rozwój i wiążą swoją przyszłość z krajowymi lub międzynarodowymi organizacjami, takimi jak przedsiębiorstwa, jednostki administracji publicznej czy organizacje rządowe. Absolwent, który ukończył studia – Zarządzanie posiada wiedzę oraz umiejętności do zajmowania stanowisk w kadrze zarządzającej. Tym samym może znaleźć zatrudnienie w charakterze team lidera, managera, kierownika projektów, specjalisty etc. Szczegółowe kwalifikacje i kompetencje uzależnione są wybranej podczas studiów specjalności. Decydując się na  kierunek Zarządzanie zdobywa się umiejętności również do jak najlepszego wykorzystywania predyspozycji członków zespołu w celu realizacji jego całościowych celów. Studia Zarządzanie mogą być zatem bramą nie tylko do dobrze płatnego zawodu, ale też szansą na uzyskanie nowych umiejętności interpersonalnych.

Studia Zarządzanie — dlaczego warto?

Kierunek Zarządzanie ma za zadanie kształcić specjalistów w zakresie kierowania, planowania, kontrolowania procesów oraz koordynowania działań, jakie zachodzą w przedsiębiorstwach. Na studia – Zarządzanie przede wszystkim warto się zdecydować dlatego, że pozwalają zdobyć wykształcenie, które jest pożądane na rynku pracy oraz umożliwia zajmowanie wysokich, dobrze płatnych stanowisk. Ponadto, wiedza jaką posiadają Absolwenci tego kierunku, będąca połączeniem przygotowania teoretycznego i umiejętności praktycznych otwiera możliwości nie tylko do pracy w kadrze zarządzającej w większych czy mniejszych przedsiębiorstwach, ale też pozwala z sukcesem prowadzić własną działalność.

Czego można dowiedzieć się w trakcie studiowania Zarządzania?

W planie studiów poza przedmiotami ogólnymi znajdują się również przedmioty specjalnościowe. Tym samym to, jaka wiedza będzie zdobywana podczas studiowania jest w pewnej mierze zależne od wyboru specjalności. Jednakże studia – Zarządzanie są nakierunkowane na to, aby zdobyć umiejętności związane z:

 • zarządzaniem produkcją oraz produktami,
 • zarządzaniem finansami,
 • zarządzaniem wiedzą oraz kulturą organizacyjną,
 • zarządzaniem zasobami ludzkimi, czyli kierowaniem ludźmi.

 

Reasumując, studia Zarządzanie są bardzo atrakcyjnym kierunkiem, który otwiera furtkę do wielu rozwojowych zawodów.

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych