Zarządzanie

Zarządzanie studia licencjackie

obrazek - dwie dziewczyny i chłopak siedzą w parku z laptopami - studia licencjackie zarzadzanie
Zapisz się on-line  24h/dobę

W ramach prowadzonych zajęć na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie oferujemy następujące specjalności:

 • Logistyka Biznesu
 • Komunikacja w Biznesie
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie Produkcją i Logistyka
 • Rachunkowość Gospodarcza
 • Zarządzanie i Administracja Publiczna 
 • Marketing i Komunikacja Rynkowa 
 • Zarządzanie Kryzysowe
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Przedsiębiorczość i Zarządzanie Małą Firmą
 • Przedsiębiorczość i Innowacje
 • Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem
 • Zarządzanie i Nowe Technologie w Sferze Publicznej 

DLACZEGO ZARZĄDZANIE ?

Absolwenci kierunków ekonomicznych wciąż zajmują czołowe miejsca w rankingach atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów.
Studenci tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, rachunkowości, marketingu, informatyki czy kierowania zespołami ludzkimi – przede wszystkim w przedsiębiorstwach i urzędach. Zapoznają się również ze strategiami tworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego.
Absolwenci są przygotowani do pracy w każdym przedsiębiorstwie. W dużych, istniejących i nowo powstałych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, zajmują stanowiska na poziomie średniej kadry kierowniczej. Głównie w zakresie obsługi poszczególnych ogniw i łańcuchów logistycznych oraz w zakresie reklamy i dystrybucji.
Absolwenci są również przygotowani do prowadzenia własnych, małych firm. Pracując na własny rachunek, nie będą uzależnieni od wahań na rynku pracy, wręcz przeciwnie – to oni będą mogli dać pracę innym.

JAK STUDIUJEMY ZARZĄDZANIE ?

Liczba zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

DOPASUJ PROGRAM STUDIÓW DO WŁASNYCH POTRZEB!

Studia licencjackie są wstępem do pracy zawodowej w Unii Europejskiej. Dlatego Student powinien mieć możliwość indywidualnego kształtowania programu nauczania. Na trzecim roku oferujemy specjalności do wyboru. Wśród nich każdy znajdzie to, co go naprawdę interesuje i z czym wiąże swoją przyszłość.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE:

 • technologie informacyjne
 • nauka o organizacji
 • mikroekonomia
 • prawo
 • podstawy zarządzania
 • matematyka
 • statystyka opisowa i ekonomiczna
 • finanse
 • zachowania organizacyjne
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • procesy informacyjne w zarządzaniu
 • marketing
 • język obcy
 • informatyka w zarządzaniu
 • badania marketingowe
 • rachunkowość finansowa
 • finanse przedsiębiorstw
 • prawo autorskie i pokrewne
 • przedmioty do wyboru z zakresu wiedzy humanistycznej
 • seminarium
 • proseminarium

oraz przedmioty specjalnościowe.

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej
Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 z dnia 12.08.1996r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych