Zarządzanie

REKRUTACJA TRWA 2019/2020

Zarządzanie studia licencjackie

Możesz studiować przyjeżdżając na Uczelnię lub z domu przez Internet…

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

STUDIA LICENCJACKIE Zarządzanie ...na Uczelni lub przez Internet

 

W ramach prowadzonych zajęć na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie oferujemy następujące specjalności:

 • Logistyka Biznesu
 • Komunikacja w Biznesie
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie Produkcją i Logistyka
 • Rachunkowość Gospodarcza
 • Zarządzanie i Administracja Publiczna 
 • Rachunkowość i Podatki w Działalności Gospodarczej – NOWE!
 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
 
 Wymagane dokumenty
 Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni)        POBIERZ
 Świadectwo dojrzałości
(kserokopia, oryginał do wglądu)
 Dwie jednakowe fotografie
(37 x 52mm)

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej
Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 z dnia 12.08.1996r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych