Zarządzanie

Zarządzanie studia licencjackie

…przez Internet lub na Uczelni

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

studia licencjackie zarządzanie przez Internet lub na Uczelni

 

W ramach prowadzonych zajęć na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie oferujemy następujące specjalności:

  • Logistyka Biznesu
  • Komunikacja w Biznesie
  • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie Produkcją i Logistyka
  • Rachunkowość Gospodarcza
  • Zarządzanie i Administracja Publiczna 
  • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
  • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
  • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
 
 Wymagane dokumenty
 Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni)        POBIERZ
 Świadectwo dojrzałości
(kserokopia, oryginał do wglądu)
 Dwie jednakowe fotografie
(37 x 52mm)

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej
Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 z dnia 12.08.1996r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych