Pedagogika

Pedagogika studia licencjackie
obrazek - dwie dziewczyny i chłopak siedzą w parku z laptopami - studia licencjackie zarzadzanie
Zapisz się on-line  24h/dobę

W ramach prowadzonych zajęć na studiach pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika oferujemy następujące specjalności:

 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną
 • Resocjalizacja z Elementami Kryminologii
 • Edukacja Medialna i Zajęcia Komputerowe – NOWE
 • Animacja Społeczna i Zarządzanie Kulturą – NOWE
 • Pedagogika Rodzinna (diagnoza i wsparcie rodziny) – NOWE

Studia pedagogiczne

CZYM JEST STUDIOWANIE NAUK PEDAGOGICZNYCH?

Nasze społeczeństwo cierpi na niedobór wykwalifikowanych i wykształconych osób. Zespół nauk zajmujących się rozwojem przyszłych specjalistów nazwiemy pedagogiką. Jest to dziedzina nauki o kształceniu i wychowaniu oraz zajmująca się mechanizmami rządzącymi tymi procesami. Nauki pedagogiczne niekoniecznie poruszają jedynie wczesny rozwój człowieka, zajmują się kształceniem na przestrzeni całej długości życia każdej osoby. Przyszli pedagodzy będą przygotowani do podejmowania pracy wychowawczej, terapeutycznej, socjalnej i opiekuńczej. Praca będzie odbywać się wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych (którzy również mogą wymagać wsparcia pedagoga). Absolwenci kierunków pedagogicznych mają możliwości znalezienia w przedszkolach i szkołach podstawowych. Pracę znajdują również w różnego rodzaju domach pomocy społecznej oraz schroniskach (dla bezdomnych, ofiar przemocy, samotnych matek). Pedagodzy ponadto są potrzebni w świetlicach środowiskowych i terapeutycznych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA PEDAGOGICZNE?

Studia w trybie niestacjonarnym (zaoczne) są poddane wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego względem ilości zajęć dydaktycznych. Studenci zaoczni będą uczęszczać na zajęcia podzielone na przedmioty ogólne, kierunkowe i specjalnościowe. Ponadto program nauczania w trybie zaocznym przewiduje dodatkowe przedmioty do wyboru.

Studia pedagogiczne licencjackie umożliwiają pracę zawodową w Unii Europejskiej, z tego powodu uczestnicy studiów mogą indywidualnie kształtować program nauczania. W zależności od wybranej specjalności studenci już od pierwszych dni nauki oprócz uczęszczania na zajęcia ogólne i kierunkowe, będą uczyć się przedmiotów specjalnościowych.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE ORAZ OGÓLNE ODBYWANE PRZEZ STUDENTÓW KIERUNKU, JAKIM JEST PEDAGOGIKA TO:

 • biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 • BHP i ergonomia
 • dydaktyka ogólna
 • emisja i higiena głosu
 • historia wychowania
 • metody badań pedagogicznych
 • ochrona własności intelektualnej
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • pedagogika społeczna
 • psychologia kliniczna
 • psychologia ogólna
 • psychologia rozwoju i osobowości
 • psychologia społeczna
 • socjologia ogólna
 • socjologia wychowania
 • technologie informatyczne
 • teoria wychowania
 • wprowadzenie do pedagogiki
 • wybrane zagadnienia z filozofii i etyki
 • współczesne koncepcje pedagogiczne

Do powyższych przedmiotów dochodzą również zajęcia specjalnościowe, wychowanie fizyczne, język obcy oraz seminaria.

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Nr DSW-3-4003/1030/EK/REJ.103/04 z dnia 02.07.2004r.
Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych