Pedagogika

Pedagogika studia licencjackie

…przez Internet lub na Uczelni

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

studia licencjackie pedagogika przez Internet lub na Uczelni

W ramach prowadzonych zajęć na studiach pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika oferujemy następujące specjalności:

  • Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza
  • Resocjalizacja z Elementami Kryminologii
  • Resocjalizacja z Terapia Uzależnień 
  • Pedagogika Zdrowia i Profilaktyka Społeczna
  • Terapia Pedagogiczna
  • Edukator i Animator Kreatywny Czasu Wolnego z Arteterapią
  • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
  • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
  • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
 
 Wymagane dokumenty
 Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni)            POBIERZ
 Świadectwo dojrzałości
(kserokopia, oryginał do wglądu)
 Dwie jednakowe fotografie
(37 x 52mm)

Studia pedagogiczne

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Nr DSW-3-4003/1030/EK/REJ.103/04 z dnia 02.07.2004r.
Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych