TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ | na Uczelni lub przez Internet

ROZPOCZĘCIE STUDIÓW - MARZEC 2020 r.

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

CEL STUDIÓW: Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu i opanowaniu zasad ortograficznych oraz prowadzenie z uczniami (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb) różnych zajęć terapeutycznych z arteterapii. Istotne jest również zapoznanie się słuchaczy z możliwościami, jakie daje diagnozowanie i wykorzystywanie w planowaniu oraz budowaniu indywidulanych programów, różnorodnych metod reedukacyjnych zgodnie z opisanymi dla kierunku efektami kształcenia.

LICZBA GODZIN:
350 godz.
Do 15 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Pedagogika specjalna
 2. Psychologia kliniczna
 3. Psychologia rozwojowa
 4. Psychopatologia rozwoju
 5. Podstawy foniatrii
 6. Biblioterapia
 7. Praca z dzieckiem zdolnym
 8. Terapia zabawą
 9. Elementy logopedii
 10. Terapia dziecka ze spectrum autyzmu
 11. Psychodrama
 12. Psychologiczne metody wychowawcze wspierania rodziny
 13. Trudności w uczeniu się
 14. Arteterapia, arteterapia w praktyce
 15. Muzykoterapia
 16. Metodyka i dydaktyka terapii pedagogicznej
 17. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Promocja 800 zł TANIEJ
SPRAWDŹ

Czesne za studia: 4410 zł 4860 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 15 lub 18

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych