TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Czesne za studia: 5620 zł 4970 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

CEL STUDIÓW: Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu i opanowaniu zasad ortograficznych oraz prowadzenie z uczniami (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb) różnych zajęć terapeutycznych z arteterapii. Istotne jest również zapoznanie się słuchaczy z możliwościami, jakie daje diagnozowanie i wykorzystywanie w planowaniu oraz budowaniu indywidulanych programów, różnorodnych metod reedukacyjnych zgodnie z opisanymi dla kierunku efektami kształcenia.

LICZBA GODZIN:
505 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Pedagogika specjalna
 2. Psychologia kliniczna
 3. Psychologia rozwojowa
 4. Psychopatologia rozwoju
 5. Podstawy foniatrii
 6. Biblioterapia
 7. Praca z dzieckiem zdolnym
 8. Terapia zabawą
 9. Elementy logopedii
 10. Terapia dziecka ze spectrum autyzmu
 11. Psychodrama
 12. Psychologiczne metody wychowawcze wspierania rodziny
 13. Trudności w uczeniu się
 14. Arteterapia, arteterapia w praktyce
 15. Muzykoterapia
 16. Metodyka i dydaktyka terapii pedagogicznej
 17. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych