TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Czesne za studia: 5620 zł 4970 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

CEL STUDIÓW: Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu i opanowaniu zasad ortograficznych oraz prowadzenie z uczniami (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb) różnych zajęć terapeutycznych z arteterapii. Istotne jest również zapoznanie się słuchaczy z możliwościami, jakie daje diagnozowanie i wykorzystywanie w planowaniu oraz budowaniu indywidulanych programów, różnorodnych metod reedukacyjnych zgodnie z opisanymi dla kierunku efektami kształcenia.

LICZBA GODZIN:
505 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Pedagogika specjalna
 2. Psychologia kliniczna
 3. Psychologia rozwojowa
 4. Psychopatologia rozwoju
 5. Podstawy foniatrii
 6. Biblioterapia
 7. Praca z dzieckiem zdolnym
 8. Terapia zabawą
 9. Elementy logopedii
 10. Terapia dziecka ze spectrum autyzmu
 11. Psychodrama
 12. Psychologiczne metody wychowawcze wspierania rodziny
 13. Trudności w uczeniu się
 14. Arteterapia, arteterapia w praktyce
 15. Muzykoterapia
 16. Metodyka i dydaktyka terapii pedagogicznej
 17. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych