TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPĄ; Przyjazdowe

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Przyjazdowe

Ilość semestrów: 3

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu
i opanowaniu zasad ortograficznych oraz prowadzenie z uczniami (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb) różnych zajęć terapeutycznych z arteterapii.
Istotne jest również zapoznanie się słuchaczy z możliwościami, jakie daje diagnozowanie i wykorzystywanie w planowaniu oraz budowaniu indywidulanych programów,
różnorodnych metod reedukacyjnych zgodnie z opisanymi dla kierunku efektami kształcenia.

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Pedagogika specjalna
  2. Pedagogika kliniczna
  3. Podstawy foniatrii
  4. Dysleksja – diagnoza i terapia
  5. Psychoterapia
  6. Elementy logopedii
  7. Metody diagnozy psychopedagogicznej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
  8. Trudności w uczeniu się matematyki
  9. Arteterapia
  10. Arteterapia w praktyce

Opłaty

Opłata wstępna: 100 zł
Koszt pierwszego semestru: 878 zł
Koszt Studiów: 4255 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych