fbpx

KONTROLER ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ – Nowe kwalifikacje

Rozpoczęcie zajęć
17 września 2022 r.

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Opłaty za studia rozpoczynające się w październiku 2022 r.

Rabat otrzymasz od razu!

Pierwsze 3 raty czesnego
gratis (0 zł) …pokrywa

PROMOCJA

Czesne za studia: 4250 zł 3600 zł 3240 zł Tylko teraz
Dodatkowe -10%
dla pierwszych 10 osób

Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

Nowe kwalifikacje!

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW
Studia podyplomowe doskonalące skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie, magisterskie lub inżynierskie) na kierunku: rolnictwo, zootechnika, ogrodnictwo, technologia żywności lub pokrewne, a które chciałyby rozpocząć swoją drogę zawodową jako kontroler żywności ekologicznej lub podnieść kwalifikacje w dziedzinie rolnictwa ekologicznego.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

CEL STUDIÓW
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej przy kontroli produkcji żywności ekologicznej oraz opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu produkcji według standardów międzynarodowych, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością żywności ekologicznej.
Podczas zajęć słuchacze poznają zagadnienia z obszaru rolnitwa ekologicznego, aspekty prowadzenia nadzoru nad żywnością ekologiczną, podstawy bezpieczeństwa i higieny żywności i żywienia, zagadnienia związane z zarządzaniem jakością produktu oraz techniki komunikacji.
Słuchacze nabędą umiejętności samodzielnego planowania i przeprowadzania audytu oraz oceniania jakości produktu ekologicznego.

 

BLOKI TEMATYCZNE:

  • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów rynku produktów ekologicznych oraz problemów jakościowych w produkcji żywności
  • Wymagania prawne rolnictwa ekologicznego
  • Certyfikacja żywności ekologicznej
  • Rolnictwo ekologiczne – chów zwierząt
  • Rolnictwo ekologiczne – uprawa roślin
  • Pszczelarstwo
  • Nadzór nad produkcją ekologiczną
  • Stan sanitarny pomieszczeń w branży spożywczej. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością
  • Krajowe systemy jakości żywności
  • Systemy zarządzania bezpieczeństwem w produkcji żywności

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia podyplomowe na Uczelni lub przez Internet …tylko WSZIP

Zgodnie z naszym hasłem – otwieramy świat możliwości – zachęcamy Naszych Słuchaczom do nowej i wygodnej formy kształcenia –  studiowania na Uczelni lub przez Internet. Dyplom uzyskany po ukończeniu studiów przez Internet jest identyczny, jak po ukończeniu studiów przyjazdowych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Nasze innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym są poświęcone stworzeniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu!
Nasze programy są po to, aby pomóc naszym Słuchaczom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej.
Umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych