NOWOCZESNY MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Studia podyplomowe ...tylko WSZIP

NOWOCZESNY MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 3500 zł 3150 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pracujący, lub planujący rozpoczęcie kariery w administracji, którzy są zainteresowani rozwojem swoich kompetencji menedżerskich, poszerzeniem wiedzy specjalistycznej z wybranych dziedzin oraz poszukujący nowatorskich rozwiązań i przyszłościowych kierunków rozwoju administracji publicznej

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych słuchaczy poprzez wskazanie przyszłościowych kierunków ewolucji dla administracji publicznej, oraz przygotowanie absolwentów do kształtowania kierunków zmian w zarządzanych organizacjach.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Podstawy funkcjonowania administracji, kompetencje organów administracji publicznej
 • Kierunki rozwoju administracji publicznej, zarządzanie jakością usług publicznych
 • Podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie finansami publicznymi
 • Administracja w przestrzeni cyfrowej
 • Zarządzanie dostępnością w administracji publicznej
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych
 • Synergia działań instytucji publicznych i prywatnych
 • Planowanie strategiczne i wdrażanie strategii
 • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 • Marketing i PR. Techniki wystąpień publicznych, budowanie relacji z mediami
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Filary pracy zespołowej, rozwiązywanie konfliktów
 • Administracja publiczna a prawo zamówień publicznych
 • Funkcja nadzorcza i kontrolna administracji. Dostęp do informacji publicznej
 • Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, jedna fotografia, kwestionariusz osobowy (druk uczelni).

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych