NOWOCZESNY MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ | Rekrutacja trwa - Studia podyplomowe ...tylko WSZIP

NOWOCZESNY MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 3500 zł 2850 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pracujący, lub planujący rozpoczęcie kariery w administracji, którzy są zainteresowani rozwojem swoich kompetencji menedżerskich, poszerzeniem wiedzy specjalistycznej z wybranych dziedzin oraz poszukujący nowatorskich rozwiązań i przyszłościowych kierunków rozwoju administracji publicznej

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych słuchaczy poprzez wskazanie przyszłościowych kierunków ewolucji dla administracji publicznej, oraz przygotowanie absolwentów do kształtowania kierunków zmian w zarządzanych organizacjach.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Podstawy funkcjonowania administracji, kompetencje organów administracji publicznej
 • Kierunki rozwoju administracji publicznej, zarządzanie jakością usług publicznych
 • Podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie finansami publicznymi
 • Administracja w przestrzeni cyfrowej
 • Zarządzanie dostępnością w administracji publicznej
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych
 • Synergia działań instytucji publicznych i prywatnych
 • Planowanie strategiczne i wdrażanie strategii
 • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 • Marketing i PR. Techniki wystąpień publicznych, budowanie relacji z mediami
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Filary pracy zespołowej, rozwiązywanie konfliktów
 • Administracja publiczna a prawo zamówień publicznych
 • Funkcja nadzorcza i kontrolna administracji. Dostęp do informacji publicznej
 • Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, jedna fotografia, kwestionariusz osobowy (druk uczelni).

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych