SZTUCZNA INTELIGENCJA W ANALITYCE DANYCH | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

SZTUCZNA INTELIGENCJA W ANALITYCE DANYCH | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 5600 zł 4950 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pracujący lub zamierzający podjąć pracę na stanowiskach związanych z szeroko pojętym Data Science, którzy chcą uporządkować posiadaną wiedzę i rozszerzyć ją w sposób znaczący o zaawansowane metody sztucznej inteligencji stosowanej do eksploracji i przetwarzania różnych typów danych.

CEL STUDIÓW: kształtowanie i doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy do rozwiązywania złożonych problemów z zakresu uczenia maszynowego i analityki danych przez dobór i zastosowanie właściwych metod i algorytmów.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

CZAS TRWANIA:
2 semestry  x 5 miesięcy

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (AI)
 • Wstęp do zaawansowanej analizy danych i Data Science
 • Analiza dużych zbiorów danych
 • Eksploracja danych
 • Języki programowania w Data Science (R)
 • Języki programowania w Data Science (Python)
 • Podstawy budowy baz danych oraz języka zapytań SQL
 • Zaawansowany język zapytań SQL oraz schematy w bazie danych
 • Statystyczna analiza danych
 • Prawne aspekty analizy danych
 • Przetwarzanie języka naturalnego
 • Computer Vision
 • Detekcja Cyberataków przy pomocy uczenia maszynowego
 • Projekt dyplomowy

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych