SZTUCZNA INTELIGENCJA W ANALITYCE DANYCH - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

SZTUCZNA INTELIGENCJA W ANALITYCE DANYCH

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 5600 zł 5250 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pracujący lub zamierzający podjąć pracę na stanowiskach związanych z szeroko pojętym Data Science, którzy chcą uporządkować posiadaną wiedzę i rozszerzyć ją w sposób znaczący o zaawansowane metody sztucznej inteligencji stosowanej do eksploracji i przetwarzania różnych typów danych.

CEL STUDIÓW: kształtowanie i doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy do rozwiązywania złożonych problemów z zakresu uczenia maszynowego i analityki danych przez dobór i zastosowanie właściwych metod i algorytmów.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

CZAS TRWANIA:
2 semestry  x 5 miesięcy

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (AI)
 • Wstęp do zaawansowanej analizy danych i Data Science
 • Analiza dużych zbiorów danych
 • Eksploracja danych
 • Języki programowania w Data Science (R)
 • Języki programowania w Data Science (Python)
 • Podstawy budowy baz danych oraz języka zapytań SQL
 • Zaawansowany język zapytań SQL oraz schematy w bazie danych
 • Statystyczna analiza danych
 • Prawne aspekty analizy danych
 • Przetwarzanie języka naturalnego
 • Computer Vision
 • Detekcja Cyberataków przy pomocy uczenia maszynowego
 • Projekt dyplomowy

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych