ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

od 284 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem, które zamierzają startować w konkursie na dyrektora placówki oświatowej.

CEL STUDIÓW: Poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy i umiejętności słuchaczy niezbędnych do sprawnego, efektywnego zarządzania szkołą/placówką oświatową,  jak również do jej kreatywnej organizacji i rozwoju.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Podstawy zarządzania strategicznego
 2. Zarządzanie kadrami
 3. Zarządzanie kształceniem
 4. Marketing w zarządzaniu placówką oświatową
 5. Elementy prawa
 6. Wewnątrzszkolny system prawny
 7. Finanse publiczne
 8. Komunikacja społeczna
 9. Technologie informatyczne w zarządzaniu
 10. Metody i techniki zarządzania
 11. Awans zawodowy nauczycieli
 12. Negocjacje i mediacje
 13. Elementy pomiaru dydaktycznego
 14. Diagnoza w praktyce szkolnej
 15. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
 16. Mierzenie jakości pracy szkoły
 17. Ewaluacja w edukacji
 18. Współpraca ze środowiskiem- organ prowadzący szkołę
 19. Organizacja roku szkolnego – arkusze organizacyjne
 20. Sytuacje kryzysowe w szkole

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia podyplomowe na Uczelni lub przez Internet …tylko WSZIP

Zgodnie z naszym hasłem – otwieramy świat możliwości – zachęcamy Naszych Słuchaczy do nowej i wygodnej formy kształcenia –  studiowania na Uczelni lub przez Internet. Dyplom uzyskany po ukończeniu studiów przez Internet jest identyczny, jak po ukończeniu studiów przyjazdowych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Nasze innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym są poświęcone stworzeniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu!
Nasze programy są po to, aby pomóc naszym Słuchaczom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej.
Umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!

 

Opłaty

Opłata wstępna: 450 zł
Czesne za studia: 3400 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych