ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE; Przyjazdowe lub w Internecie

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: Przyjazdowe, Internet

Ilość semestrów: 2

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem, które zamierzają startować w konkursie na dyrektora placówki oświatowej.

CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Podstawy zarządzania strategicznego
 2. Zarządzanie kadrami
 3. Zarządzanie kształceniem
 4. Marketing w zarządzaniu placówką oświatową
 5. Elementy prawa
 6. Wewnątrzszkolny system prawny
 7. Finanse publiczne
 8. Komunikacja społeczna
 9. Technologie informatyczne w zarządzaniu
 10. Metody i techniki zarządzania
 11. Awans zawodowy nauczycieli
 12. Negocjacje i mediacje
 13. Elementy pomiaru dydaktycznego
 14. Diagnoza w praktyce szkolnej
 15. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
 16. Mierzenie jakości pracy szkoły
 17. Ewaluacja w edukacji
 18. Współpraca ze środowiskiem- organ prowadzący szkołę
 19. Organizacja roku szkolnego – arkusze organizacyjne

Opłaty

Opłata wstępna: 100 zł
Koszt pierwszego semestru: 1190 zł
Koszt Studiów: 2730 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych