ZDROWIE PUBLICZNE I ŚRODOWISKOWE DLA PRACOWNIKÓW INSPEKCJI SANITARNEJ | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

ZDROWIE PUBLICZNE I ŚRODOWISKOWE DLA PRACOWNIKÓW INSPEKCJI SANITARNEJ | Rekrutacja trwa

3 RATY za DARMO
Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 3700 zł 2775 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pracujący lub zamierzający podjąć pracę w inspekcji sanitarnej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje mając na celu awans zawodowy

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych niezbędnych do prowadzenia spraw należących do właściwości inspekcji sanitarnej

LICZBA GODZIN: 200

CZAS TRWANIA: 2 semestry x 5 miesięcy

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Zdrowie publiczne
 • Systemy ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie
 • System nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
 • Polityka zdrowotna i społeczna
 • Prawo ochrony środowiska i prawo sanitarne
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Rola mediów w promocji zdrowia
 • Zasady tworzenia programów promocji zdrowia
 • Etyka zawodowa i ZDPE (Zasady Dobrej Praktyki Epidemiologicznej).
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • Krajowy System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności (RASFF)
 • Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych