fbpx

ZDROWIE PUBLICZNE I ŚRODOWISKOWE DLA PRACOWNIKÓW INSPEKCJI SANITARNEJ

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia ze wspomaganiem
przez Internet

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 3700 zł 2850 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -270 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pracujący lub zamierzający podjąć pracę w inspekcji sanitarnej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje mając na celu awans zawodowy

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych niezbędnych do prowadzenia spraw należących do właściwości inspekcji sanitarnej

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

LICZBA GODZIN: 200

CZAS TRWANIA: 2 semestry x 5 miesięcy

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Zdrowie publiczne
 • Systemy ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie
 • System nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
 • Polityka zdrowotna i społeczna
 • Prawo ochrony środowiska i prawo sanitarne
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Rola mediów w promocji zdrowia
 • Zasady tworzenia programów promocji zdrowia
 • Etyka zawodowa i ZDPE (Zasady Dobrej Praktyki Epidemiologicznej).
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • Krajowy System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności (RASFF)
 • Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych