PRACA SOCJALNA NA RZECZ IMIGRANTÓW/UCHODŹCÓW - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

PRACA SOCJALNA NA RZECZ IMIGRANTÓW/UCHODŹCÓW

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4550 zł 4200 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych, licencjackich i magisterskich, w szczególności do osób które chcą pracować z migrantami i uchodźcami. Studia te dedykowane są dla pracowników pomocy społecznej, kuratorów sądowych oraz pracowników organizacji pozarządowych.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych, a w szczególności zapoznanie i przygotowanie słuchaczy do pracy z migrantami i uchodźcami poprzez dostarczenie  zróżnicowanych narzędzi oraz określonych metod i technik w zakresie działań na rzecz inkulturacji migrantów i uchodźców.

LICZBA GODZIN:
180 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Uchodźcy i migranci w świetle prawa: międzynarodowego, europejskiego, polskiego
 • Instytucja i poradnictwo dla cudzoziemców i migrantów w Polsce i Unii Europejskiej
 • Wybrane zagadnienia socjologii kultury oraz kulturowa problematyka pracy z uchodźcami i migrantami
 • Wybrane problemy psychologii interkulturowej
 • Kulturowo społeczne i psychologiczne aspekty pracy socjalnej z cudzoziemcami
 • Kompetencje interkulturowe pracownika socjalnego
 • Polityka społeczna wobec uchodźców i migrantów
 • Cudzoziemcy w polskim systemie edukacji szkolnej
 • Integracja i aktywizacja społeczna uchodźców i migrantów w środowisku społecznym
 • Metodyka pracy socjalnej z uchodźcami i migrantami
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych