PRACA SOCJALNA NA RZECZ IMIGRANTÓW/UCHODŹCÓW | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

PRACA SOCJALNA NA RZECZ IMIGRANTÓW/UCHODŹCÓW | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4550 zł 3900 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych, licencjackich i magisterskich, w szczególności do osób które chcą pracować z migrantami i uchodźcami. Studia te dedykowane są dla pracowników pomocy społecznej, kuratorów sądowych oraz pracowników organizacji pozarządowych.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych, a w szczególności zapoznanie i przygotowanie słuchaczy do pracy z migrantami i uchodźcami poprzez dostarczenie  zróżnicowanych narzędzi oraz określonych metod i technik w zakresie działań na rzecz inkulturacji migrantów i uchodźców.

LICZBA GODZIN:
180 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Uchodźcy i migranci w świetle prawa: międzynarodowego, europejskiego, polskiego
 • Instytucja i poradnictwo dla cudzoziemców i migrantów w Polsce i Unii Europejskiej
 • Wybrane zagadnienia socjologii kultury oraz kulturowa problematyka pracy z uchodźcami i migrantami
 • Wybrane problemy psychologii interkulturowej
 • Kulturowo społeczne i psychologiczne aspekty pracy socjalnej z cudzoziemcami
 • Kompetencje interkulturowe pracownika socjalnego
 • Polityka społeczna wobec uchodźców i migrantów
 • Cudzoziemcy w polskim systemie edukacji szkolnej
 • Integracja i aktywizacja społeczna uchodźców i migrantów w środowisku społecznym
 • Metodyka pracy socjalnej z uchodźcami i migrantami
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych