PRACA SOCJALNA NA RZECZ IMIGRANTÓW/UCHODŹCÓW

od 330 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych, licencjackich i magisterskich, w szczególności do osób które chcą pracować z migrantami i uchodźcami. Studia te dedykowane są dla pracowników pomocy społecznej, kuratorów sądowych oraz pracowników organizacji pozarządowych.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych, a w szczególności zapoznanie i przygotowanie słuchaczy do pracy z migrantami i uchodźcami poprzez dostarczenie  zróżnicowanych narzędzi oraz określonych metod i technik w zakresie działań na rzecz inkulturacji migrantów i uchodźców.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW:  zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń i  seminariów  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych  w soboty i niedziele, według ustalonego harmonogramu.

LICZBA GODZIN:
180 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Uchodźcy i migranci w świetle prawa: międzynarodowego, europejskiego, polskiego
 • Instytucja i poradnictwo dla cudzoziemców i migrantów w Polsce i Unii Europejskiej
 • Wybrane zagadnienia socjologii kultury oraz kulturowa problematyka pracy z uchodźcami i migrantami
 • Wybrane problemy psychologii interkulturowej
 • Kulturowo społeczne i psychologiczne aspekty pracy socjalnej z cudzoziemcami
 • Kompetencje interkulturowe pracownika socjalnego
 • Polityka społeczna wobec uchodźców i migrantów
 • Cudzoziemcy w polskim systemie edukacji szkolnej
 • Integracja i aktywizacja społeczna uchodźców i migrantów w środowisku społecznym
 • Metodyka pracy socjalnej z uchodźcami i migrantami
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 3960 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych