fbpx

PRACA SOCJALNA NA RZECZ IMIGRANTÓW/UCHODŹCÓW

Rozpoczęcie zajęć
11 września 2022 r.

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Opłaty za studia rozpoczynające się w październiku 2022 r.

Rabat otrzymasz od razu!

Pierwsze 3 raty czesnego
gratis (0 zł) …pokrywa

PROMOCJA

Czesne za studia: 4550 zł 3900 zł 3510 zł Tylko teraz
Dodatkowe -10%
dla pierwszych 10 osób

Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych, licencjackich i magisterskich, w szczególności do osób które chcą pracować z migrantami i uchodźcami. Studia te dedykowane są dla pracowników pomocy społecznej, kuratorów sądowych oraz pracowników organizacji pozarządowych.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych, a w szczególności zapoznanie i przygotowanie słuchaczy do pracy z migrantami i uchodźcami poprzez dostarczenie  zróżnicowanych narzędzi oraz określonych metod i technik w zakresie działań na rzecz inkulturacji migrantów i uchodźców.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW:  zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń i  seminariów  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych  w soboty i niedziele, według ustalonego harmonogramu.

LICZBA GODZIN:
180 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Uchodźcy i migranci w świetle prawa: międzynarodowego, europejskiego, polskiego
 • Instytucja i poradnictwo dla cudzoziemców i migrantów w Polsce i Unii Europejskiej
 • Wybrane zagadnienia socjologii kultury oraz kulturowa problematyka pracy z uchodźcami i migrantami
 • Wybrane problemy psychologii interkulturowej
 • Kulturowo społeczne i psychologiczne aspekty pracy socjalnej z cudzoziemcami
 • Kompetencje interkulturowe pracownika socjalnego
 • Polityka społeczna wobec uchodźców i migrantów
 • Cudzoziemcy w polskim systemie edukacji szkolnej
 • Integracja i aktywizacja społeczna uchodźców i migrantów w środowisku społecznym
 • Metodyka pracy socjalnej z uchodźcami i migrantami
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych