PRACA SOCJALNA NA RZECZ IMIGRANTÓW/UCHODŹCÓW | na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych, licencjackich i magisterskich, w szczególności do osób które chcą pracować z migrantami i uchodźcami. Studia te dedykowane są dla pracowników pomocy społecznej, kuratorów sądowych oraz pracowników organizacji pozarządowych.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych, a w szczególności zapoznanie i przygotowanie słuchaczy do pracy z migrantami i uchodźcami poprzez dostarczenie  zróżnicowanych narzędzi oraz określonych metod i technik w zakresie działań na rzecz inkulturacji migrantów i uchodźców.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW:  zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń i  seminariów  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych  w soboty i niedziele, według ustalonego harmonogramu.

LICZBA GODZIN:
180 godz.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Uchodźcy i migranci w świetle prawa: międzynarodowego, europejskiego, polskiego
 • Instytucja i poradnictwo dla cudzoziemców i migrantów w Polsce i Unii Europejskiej
 • Wybrane zagadnienia socjologii kultury oraz kulturowa problematyka pracy z uchodźcami i migrantami
 • Wybrane problemy psychologii interkulturowej
 • Kulturowo społeczne i psychologiczne aspekty pracy socjalnej z cudzoziemcami
 • Kompetencje interkulturowe pracownika socjalnego
 • Polityka społeczna wobec uchodźców i migrantów
 • Cudzoziemcy w polskim systemie edukacji szkolnej
 • Integracja i aktywizacja społeczna uchodźców i migrantów w środowisku społecznym
 • Metodyka pracy socjalnej z uchodźcami i migrantami
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3500 zł lub 12 x 292 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 (raty 0%)

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych