HR BUSINESS PARTNER | na Uczelni lub przez Internet

REKRUTACJA TRWA 2019/2020

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych, w szczególności osoby pełniące funkcje kierownicze i specjalistyczne w działach HR (szkoleń i rozwoju, rekrutacji, administracji personalnej), które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wspierać biznes, poprzez dostarczenie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań systemowych z obszaru HR..

CEL STUDIÓW: przygotowanie do pracy na stanowisku HR Business Partnera poprzez przekazanie kluczowej wiedzy z obszaru nowoczesnego HR w zakresie realizacji funkcji: partnera strategicznego, animatora zmian, orędownika pracowników oraz eksperta administracyjnego.

ORGANIZACJA STUDIÓW: Zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń i  praktyk odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. HR Business Partner – role, funkcje, zadania
 2. Kształtowanie kultury organizacyjnej
 3. Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
 4. Systemy kompetencyjne i ścieżki kariery (projektowanie i administrowanie)
 5. Performance Management (Zarządzanie wynikami pracy)
 6. Budowanie marki pracodawcy
 7. Zarządzanie konfliktem
 8. Negocjacje wewnątrzorganizacyjne
 9. Zarządzanie sobą w czasie – organizacja pracy własnej
 10. Badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników
 11. Zarządzanie zmianą
 12. Rozwiązywanie problemów
 13. Techniki prowadzenia spotkań roboczych
 14. Budowanie zespołów pracowniczych (coaching i mentoring)
 15. Controling personalny i narzędzia pomiaru efektywności funkcji personalnej
 16. Spotkanie z praktykiem
 17. Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Promocja 650 zł TANIEJ
SPRAWDŹ

Czesne za studia: 3500 zł 3800 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych