HR BIZNES PARTNER

od 306 zł 369 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych, w szczególności osoby pełniące funkcje kierownicze i specjalistyczne w działach HR (szkoleń i rozwoju, rekrutacji, administracji personalnej), które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wspierać biznes, poprzez dostarczenie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań systemowych z obszaru HR..

CEL STUDIÓW: przygotowanie do pracy na stanowisku HR Biznes Partnera poprzez przekazanie kluczowej wiedzy z obszaru nowoczesnego HR w zakresie realizacji funkcji: partnera strategicznego, animatora zmian, orędownika pracowników oraz eksperta administracyjnego.

ORGANIZACJA STUDIÓW: Zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń i  praktyk odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. HR Biznes Partner – role, funkcje, zadania
 2. Kształtowanie kultury organizacyjnej
 3. Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
 4. Systemy kompetencyjne i ścieżki kariery (projektowanie i administrowanie)
 5. Performance Management (Zarządzanie wynikami pracy)
 6. Budowanie marki pracodawcy
 7. Zarządzanie konfliktem
 8. Negocjacje wewnątrzorganizacyjne
 9. Zarządzanie sobą w czasie – organizacja pracy własnej
 10. Badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników
 11. Zarządzanie zmianą
 12. Rozwiązywanie problemów
 13. Techniki prowadzenia spotkań roboczych
 14. Budowanie zespołów pracowniczych (coaching i mentoring)
 15. Controling personalny i narzędzia pomiaru efektywności funkcji personalnej
 16. Spotkanie z praktykiem
 17. Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3670 zł 4420 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych