SOCJOTERAPIA Z ELEMENTAMI PSYCHOEDUKACJI I PSYCHOTERAPII RODZIN – TRENER TERAPEUTAP | Rekrutacja otwarta - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

SOCJOTERAPIA Z ELEMENTAMI PSYCHOEDUKACJI I PSYCHOTERAPII RODZIN – TRENER TERAPEUTAP | Rekrutacja otwarta

Rozpoczęcie zajęć
9 października 2022 r.

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Czesne za studia: 4650 zł

Forma płatności: do 15 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, a w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratorów zawodowych.

Kandydat musi posiadać przygotowanie pedagogiczne.

LICZBA GODZIN:
431 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 2. Sytuacja prawna młodzieży niedostosowanej społecznie
 3. Mechanizmy uzależnień
 4. Psychologia małych grup
 5. Psychopatologia i psychoterapia rodziny
 6. Współczesne kierunki psychoterapii
 7. Psychopedagogika kreatywności
 8. Psychologia konfliktu
 9. Interwencja kryzysowa
 10. Planowanie pracy socjoterapeutycznej
 11. Trening umiejętności wychowawczych
 12. Trening samoświadomości
 13. Techniki radzenia sobie ze stresem i techniki relaksacji
 14. Warsztaty socjoterapeutyczne
 15. Warsztat antystresowy
 16. Warsztat kontaktu z rodziną
 17. Komunikacja interpersonalna i sztuka negocjowania
 18. Warsztaty arsertywności
 19. Trening rozwoju osobistego
 20. Profilaktyka niepowodzeń szkolnych
 21. Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej
 22. Praktyka
 23. Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych