SZTUCZNA INTELIGENCJA W HR | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

SZTUCZNA INTELIGENCJA W HR | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Czesne za studia: 5600 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pracujący lub zamierzający podjąć pracę w działach HR, zainteresowani rozwojem kariery zawodowej, którzy chcą zdobyć kompetencje pozwalające wzmacniać strategiczną rolę zasobów w organizacji (firmach i instytucjach).

CEL STUDIÓW: kształtowanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania sztucznej inteligencji niezbędnych do wspierania działalności organizacji w jednym z najważniejszych obszarów, jakim niewątpliwie jest HR.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

CZAS TRWANIA:
2 semestry  x 5 miesięcy

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (AI)
 • Automatyzacja procesów HR
 • Zasoby ludzkie w strategii firmy – aktualne wyzwania
 • Rola działu HR w planowaniu strategii rozwoju firmy
 • AI we wspomaganiu procesów HR
 • Pozyskiwanie talentów a strategia rozwoju firmy
 • Aktualne trendy na rynku pracy – przyciąganie najlepszych pracowników
 • Zastosowanie AI na różnych etapach rekrutacji
 • Sztuczna inteligencja w szkoleniach i rozwoju pracowników
 • Monitorowanie satysfakcji pracowników i kultury organizacyjnej
 • Praktyczne zastosowania AI w HR
 • Wpływ AI na rynek pracy
 • AI w strategicznym zarządzaniu kapitałem ludzkim firmy
 • Zagadnienia etyczne i prawne wykorzystania AI w HR
 • Projekt dyplomowy

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni).

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych