SZTUCZNA INTELIGENCJA W HR - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

SZTUCZNA INTELIGENCJA W HR

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 5600 zł 5250 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pracujący lub zamierzający podjąć pracę w działach HR, zainteresowani rozwojem kariery zawodowej, którzy chcą zdobyć kompetencje pozwalające wzmacniać strategiczną rolę zasobów w organizacji (firmach i instytucjach).

CEL STUDIÓW: kształtowanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania sztucznej inteligencji niezbędnych do wspierania działalności organizacji w jednym z najważniejszych obszarów, jakim niewątpliwie jest HR.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

CZAS TRWANIA:
2 semestry  x 5 miesięcy

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (AI)
 • Automatyzacja procesów HR
 • Zasoby ludzkie w strategii firmy – aktualne wyzwania
 • Rola działu HR w planowaniu strategii rozwoju firmy
 • AI we wspomaganiu procesów HR
 • Pozyskiwanie talentów a strategia rozwoju firmy
 • Aktualne trendy na rynku pracy – przyciąganie najlepszych pracowników
 • Zastosowanie AI na różnych etapach rekrutacji
 • Sztuczna inteligencja w szkoleniach i rozwoju pracowników
 • Monitorowanie satysfakcji pracowników i kultury organizacyjnej
 • Praktyczne zastosowania AI w HR
 • Wpływ AI na rynek pracy
 • AI w strategicznym zarządzaniu kapitałem ludzkim firmy
 • Zagadnienia etyczne i prawne wykorzystania AI w HR
 • Projekt dyplomowy

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni).

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych