TERAPIA PEDAGOGICZNA | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

TERAPIA PEDAGOGICZNA | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Czesne za studia: 5250 zł 4600 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej umożliwiające:

 • pracę z dziećmi przejawiającymi specyficzne trudności  w uczeniu się lub z inne zaburzenia rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego
 • przeprowadzenie z uczniami ( w zależności od zdiagnozowanych potrzeb) różnych zajęć terapeutycznych
 • organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wykorzystanie w planowaniu oraz budowaniu indywidualnych programów różnorodnych metod reedukacyjnych
 • tworzenie i doskonalenie warsztatu pedagogicznego, zastosowanie alternatywnych i nowatorskich metod w pracy indywidualnej oraz w grupach integracyjnych.
 • wspieranie rodziców i innych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Prawne aspekty funkcjonowania dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
 2. Medyczne podstawy pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej
 3. Pedagogika specjalna
 4. Podstawy neuropsychologii, psychologii rozwojowej, klinicznej, psychopatologii rozwoju oraz zaburzenia zachowania i emocji
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, psychologiczne metody wspierania dzieci
 6. Metodyka zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, metody terapii pedagogicznej, współpraca z rodzicami w terapii pedagogicznej
 7. Dysleksja – diagnoza i terapia, praca z uczniem zdolnym
 8. Terapie: logopedia, psychoterapia, biblioterapia, terapia zabawą, muzykoterapia, techniki dramowo-teatralne, arteterapia,
 9. Praktyka

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych