TERAPIA PEDAGOGICZNA - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

TERAPIA PEDAGOGICZNA

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Czesne za studia: 5250 zł 4900 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej umożliwiające:

 • pracę z dziećmi przejawiającymi specyficzne trudności  w uczeniu się lub z inne zaburzenia rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego
 • przeprowadzenie z uczniami ( w zależności od zdiagnozowanych potrzeb) różnych zajęć terapeutycznych
 • organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wykorzystanie w planowaniu oraz budowaniu indywidualnych programów różnorodnych metod reedukacyjnych
 • tworzenie i doskonalenie warsztatu pedagogicznego, zastosowanie alternatywnych i nowatorskich metod w pracy indywidualnej oraz w grupach integracyjnych.
 • wspieranie rodziców i innych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Prawne aspekty funkcjonowania dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
 2. Medyczne podstawy pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej
 3. Pedagogika specjalna
 4. Podstawy neuropsychologii, psychologii rozwojowej, klinicznej, psychopatologii rozwoju oraz zaburzenia zachowania i emocji
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, psychologiczne metody wspierania dzieci
 6. Metodyka zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, metody terapii pedagogicznej, współpraca z rodzicami w terapii pedagogicznej
 7. Dysleksja – diagnoza i terapia, praca z uczniem zdolnym
 8. Terapie: logopedia, psychoterapia, biblioterapia, terapia zabawą, muzykoterapia, techniki dramowo-teatralne, arteterapia,
 9. Praktyka

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych