MENEDŻER KULTURY - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

MENEDŻER KULTURY

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 3500 zł 3150 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Absolwenci studiów wyższych pracujący lub zamierzający podjąć pracę w placówkach kultury, pracowników samorządów lokalnych zajmujących się organizowaniem różnego rodzaju imprez kulturalnych, pracowników starostw, urzędów wojewódzkich zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zajmujących się sferą kultury.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych niezbędnych do prowadzenia spraw należących do szeroko rozumianego rynku kultury, a w szczególności specyficznych umiejętności łączenia świata artystycznego ze światem biznesu, poznania i zrozumienia mechanizmów funkcjonowania współczesnej kultury.

Czas trwania: 2 semestry  x 5 miesięcy

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Prawne aspekty działalności na rynku kultury
 • Ekonomika kultury
 • Zarządzanie w instytucjach kultury
 • Finansowanie instytucji kultury
 • Marketing, promocja i sponsoring
 • Zarządzanie personelem i konfliktem
 • Zachowania konsumentów w czasie wolnym
 • Kreowanie marki na rynku kultury
 • Budowanie relacji z otoczeniem
 • Coaching dla menedżerów kultury
 • Rola mediów w promocji kultury
 • Organizacja wydarzeń kulturalnych
 • Wystąpienia publiczne. Sztuka autoprezentacji
 • Negocjacje i sztuka komunikacji interpersonalnej
 • Etyka menedżera placówki kultury
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych