BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Z EPIDEMIOLOGIĄ I HIGIENĄ W ZDROWIU PUBLICZNYM | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Z EPIDEMIOLOGIĄ I HIGIENĄ W ZDROWIU PUBLICZNYM | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Czesne za studia: 4250 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

Planowane rozpoczęcie zajęć: 24 marca 2024 r.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Charakterystyka studiów:
Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów wyższych studiów magisterskich i zawodowych. Adresatami są osoby odpowiedzialne za ochronę zdrowia planowanie i organizowanie działań prozdrowotnych, zainteresowane prewencją, edukacją i promocją zdrowia w ujęciu działań holistycznych, zatrudnione między innymi w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, placówkach ochrony zdrowia w szczególności szpitalach i poradniach leczniczo-zabiegowych, ośrodkach opieki długoterminowej placówkach zajmujących się problematyką zdrowia publicznego oraz środowiskowego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, systemie ubezpieczeń społecznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach i przedszkolach publicznych a także prywatnych, na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko rozumianą ochronę zdrowia i działalność prozdrowotną społeczeństwa oraz wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony zdrowia i przygotowujących się do pełnienia tego rodzaju zadań. Studia wyposażają absolwenta w wiedzę niezbędną do sprawowania funkcji doradczych, organizatorskich i kierowniczych w obszarze zagadnień dotyczących zdrowia publicznego i środowiskowego w placówkach opieki zdrowotnej, jednostkach organizacji samorządowej. Absolwent w toku nauki nabywa umiejętności pozwalające mu realizować zadania z obszaru prewencji – profilaktyki i ochrony zdrowia, edukacji prozdrowotnej, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Absolwent przygotowany jest do pracy na wszystkich stanowiskach związanych z promocją i profilaktyką w strukturach ochrony zdrowia, a także w programach i projektach edukacyjno-profilaktycznych. Potrafi planować działania na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz współpracować na rzecz tworzenia środowisk, wspierających zdrowie.

 

Cel studiów:
Celem proponowanych studiów jest zgodne z oczekiwaniami i zachodzącymi zmianami w ochronie zdrowia przygotowanie uczestników do kierowania jednostkami strukturalnymi promocji zdrowia w placówkach ochrony zdrowia, samorządach różnego szczebla, jak również do aranżowania i prowadzenia działań prozdrowotnych w obszarze prewencji – profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia zarówno dla społeczności lokalnej jak i ogółu społeczeństwa, a także do pełnienia roli koordynatora do spraw zdrowia w przedszkolach, szkołach a także tworzenia szkół promujących zdrowie. dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu epidemiologii ogólnej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, higieny, organizacji ochrony zdrowia oraz promocji zdrowia w ramach tworzenia polityki zdrowotnej i prozdrowotnej. W programie studiów uwzględniono najnowsze osiągnięcia medycyny, nauk biomedycznych oraz biotechnologii.

Przykładowe bloki tematyczne:

 1. Bezpieczeństwo żywności
 2. Krajowe akty prawne dotyczące żywności. Postepowanie administracyjne i egzekucyjne
 3. Medycyna podróży i zdrowotne zagrożenia chorobami
 4. Znakowanie, prezentacja i reklama środków spozywczych. Dozwolone substancje dodatkowe w żywności
 5. Systemy jakości w zakładach żywieniowych -GUP, GMP, HACCP. Zasady funkcjonowania systemu RASFF
 6. Pomieszczenia stan sanitarny w branży spożywczej. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnośią
 7. Wprowadzenie w zagadnienia zdrowia i choroby
 8. Mikrobiologia i parazytologia lekarska z elementabi zagrożeń zdrowotnych
 9. Wprpwadzenie do bromatologii
 10. Epidemiologia ogólna i środowiskowa
 11. Wybrane zagadnienia z polityki zdrowotnej
 12. Epidemiologia zdrowotnych zagrożeń cywilizacyjnych
 13. Epidemiologia chorób zakaźnych
 14. Epidemiologia chorób niezakaźnych
 15. Seminarium

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych