fbpx

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA, PEDAGOG SZKOLNY

Rozpoczęcie zajęć
11 września 2022 r.

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Opłaty za studia rozpoczynające się w październiku 2022 r.

Rabat otrzymasz od razu!

Pierwsze 3 raty czesnego
gratis (0 zł) …pokrywa

PROMOCJA

Czesne za studia: 4550 zł 3900 zł 3510 zł Tylko teraz
Dodatkowe -10%
dla pierwszych 10 osób

Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia kierowane są do absolwentów wyższych studiów pedagogicznych w zakresie różnych specjalności.
Nadają uprawnienia do pracy jako pedagog w placówkach opiekuńczych oraz szkołach.

CEL STUDIÓW: Uzyskanie kwalifikacji i umiejętności diagnostycznych, terapeutycznych, opiekuńczych i wychowawczych potrzebnych do pracy z dziećmi i młodzieżą. Podczas studiów słuchacz uzyska wiedzę z takich dziedzin jak: pedagogika, psychologia i metodyka, nabędzie praktyczne umiejętności organizowania opieki, analizowania i diagnozowania problemów opiekuńczo-wychowawczych w środowisku szkolnym i rodzinnym, oraz umiejętności wsparcia jednostek i grup (rodziny).
Dzięki temu kierunkowi studiów słuchacz będzie posiadał wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, opieki i wychowania. Będzie posiadał umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

LICZBA GODZIN:
400 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Psychologia rozwojowa
 2. Psychopatologia rozwoju
 3. Pedagogika specjalna
 4. Pedagogika resocjalizacyjna
 5. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, trening umiejętności wychowawczych
 6. Zaburzenia zachowania i emocji
 7. Arteterapia
 8. Organizacja pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 9. Organizacja czasu wolnego
 10. Elementy logopedii
 11. Problemy uzależnień i niedostosowania społecznego
 12. Elementy prawa rodzinnego i karnego
 13. Warsztat pracy pedagogicznej
 14. Specyfika pracy z rodziną dziecka
 15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 16. Terapia zabawą
 17. Metodyka i dydaktyka
 18. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych