PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA, PEDAGOG SZKOLNY | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA, PEDAGOG SZKOLNY | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Czesne za studia: 4550 zł 3900 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia kierowane są do absolwentów wyższych studiów pedagogicznych w zakresie różnych specjalności.
Nadają uprawnienia do pracy jako pedagog w placówkach opiekuńczych oraz szkołach.

CEL STUDIÓW: Uzyskanie kwalifikacji i umiejętności diagnostycznych, terapeutycznych, opiekuńczych i wychowawczych potrzebnych do pracy z dziećmi i młodzieżą. Podczas studiów słuchacz uzyska wiedzę z takich dziedzin jak: pedagogika, psychologia i metodyka, nabędzie praktyczne umiejętności organizowania opieki, analizowania i diagnozowania problemów opiekuńczo-wychowawczych w środowisku szkolnym i rodzinnym, oraz umiejętności wsparcia jednostek i grup (rodziny).
Dzięki temu kierunkowi studiów słuchacz będzie posiadał wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, opieki i wychowania. Będzie posiadał umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

LICZBA GODZIN:
400 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Psychologia rozwojowa
 2. Psychopatologia rozwoju
 3. Pedagogika specjalna
 4. Pedagogika resocjalizacyjna
 5. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, trening umiejętności wychowawczych
 6. Zaburzenia zachowania i emocji
 7. Arteterapia
 8. Organizacja pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 9. Organizacja czasu wolnego
 10. Elementy logopedii
 11. Problemy uzależnień i niedostosowania społecznego
 12. Elementy prawa rodzinnego i karnego
 13. Warsztat pracy pedagogicznej
 14. Specyfika pracy z rodziną dziecka
 15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 16. Terapia zabawą
 17. Metodyka i dydaktyka
 18. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych