PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA | na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia kierowane są do absolwentów wyższych studiów pedagogicznych w zakresie różnych specjalności.
Nadają uprawnienia do pracy jako pedagog w placówkach opiekuńczych oraz szkołach.

CEL STUDIÓW: Uzyskanie kwalifikacji i umiejętności diagnostycznych, terapeutycznych, opiekuńczych i wychowawczych potrzebnych do pracy z dziećmi i młodzieżą. Podczas studiów słuchacz uzyska wiedzę z takich dziedzin jak: pedagogika, psychologia i metodyka, nabędzie praktyczne umiejętności organizowania opieki, analizowania i diagnozowania problemów opiekuńczo-wychowawczych w środowisku szkolnym i rodzinnym, oraz umiejętności wsparcia jednostek i grup (rodziny).
Dzięki temu kierunkowi studiów słuchacz będzie posiadał wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, opieki i wychowania. Będzie posiadał umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

LICZBA GODZIN:
350 godz.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Psychologia rozwojowa
 2. Psychopatologia rozwoju
 3. Pedagogika specjalna
 4. Pedagogika resocjalizacyjna
 5. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, trening umiejętności wychowawczych
 6. Zaburzenia zachowania i emocji
 7. Arteterapia
 8. Organizacja pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 9. Organizacja czasu wolnego
 10. Elementy logopedii
 11. Problemy uzależnień i niedostosowania społecznego
 12. Elementy prawa rodzinnego i karnego
 13. Warsztat pracy pedagogicznej
 14. Specyfika pracy z rodziną dziecka
 15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 16. Terapia zabawą
 17. Metodyka i dydaktyka
 18. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3490 zł lub 12 x 291 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 (raty 0%)

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych