PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA NAUCZYCIELI TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ORAZ PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU | na Uczelni lub przez Internet

REKRUTACJA TRWA 2019/2020

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny …tylko WSZIP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, każda osoba, która zamierza przystąpić do zawodowego nauczania w szkołach musi uzyskać dyplom o uzyskanych kwalifikacjach pedagogicznych. Jest on bardzo ważny nie tylko w kwestii zgodności w procesie rekrutacji. Kurs pedagogiczny jest bardzo przydatny w wykonywaniu zawodu nauczyciela. Pomoże nam zrozumieć zachowania, zaburzenia i problemy naszych podopiecznych. Nauczy nas wielu metod, które przyczynią się pozytywnie do wyników w nauczaniu. Poczynając od tego, w jaki sposób mówić, po schematy odpowiednich zachowań. Nabędziemy wiedzę, która pomoże nam w rozwiązywaniu podstawowych problemów: jak mówić, aby uczniowie nas słuchali, co robić, gdy przeszkadzają, albo jak zachęcić ich do współpracy.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dające przygotowanie psychologiczno-pedagogicznei dydaktyczne do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej przedmiotów o danej (wyuczonej) specjalności zgodnie z efektami kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu w formie studiów podyplomowych, skierowany jest do osób z wyższym wykształceniem, pragnących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, uprawniające do nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

LICZBA GODZIN:
540 godz.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Psychologia rozwoju
 2. Wybrane zagadnienia z profilaktyki społecznej
 3. Psychologia kliniczna
 4. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia – diagnoza i terapia
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 6. Pedagogika resocjalizacyjna
 7. Zaburzenia zachowania i emocji
 8. Emisja i higiena głosu
 9. Awans zawodowy nauczycieli
 10. Wychowanie a rozwój umiejętności wychowawczych
 11. Strategie i techniki nauczania, metody aktywizujące
 12. Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
 13. Programy profilaktyczne
 14. Pomiar dydaktyczny
 15. Metodyka i dydaktyka nauczania przedmiotów
 16. Praktyka pedagogiczna
Kurs pedagogiczny w WSZIP

Kurs pedagogiczny zaprezentowany przez naszą Uczelnię to podstawowa wiedza i praktyka, która z powodzeniem pomoże nam w drodze do zostania nauczycielem. Każda osoba po ukończeniu studiów zostanie pełnowartościowym kandydatem na to stanowisko. Wiedza, którą nasi absolwenci nabywają, jest ciekawa i dotyczy wszystkich najważniejszych kwestii związanych z rozpoznawaniem dysleksji, dysortografii czy dysgrafii, a następnie radzenia sobie z uczniami, których dana przypadłość dotknęła. Nauczą się również panowania nad grupą, w której spotyka się uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rozwojowymi czy emocjonalnymi. Nabędą również przydatne umiejętności praktyczne, które posłużą na przykład w ocenie efektów pracy nauczyciela.

Zgodnie z naszym hasłem – otwieramy świat możliwości – zachęcamy Naszych Studentów do nowej i wygodnej formy kształcenia –  studiowania na Uczelni lub  przez Internet. Dyplom uzyskany po ukończeniu studiów na Uczelni przez Internet jest identyczny, jak po ukończeniu studiów przyjazdowych. Świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

Opłaty

Promocja 650 zł TANIEJ
SPRAWDŹ

Czesne za studia: 3640 zł 3940 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 15 lub 18

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych