PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY – WSPOMAGANIE ROZWOJU | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY – WSPOMAGANIE ROZWOJU | Rekrutacja trwa

2 RATY za DARMO
Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4800 zł 4000 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli dowolny kierunek studiów, ale przede wszystkim absolwenci psychologii, pedagogiki oraz socjologii, chcących wspierać rozwój dzieci typowo i nietypowo rozwijających się, przeżywających różne trudności adaptacyjne generujące  wychowawcze wyzwania.

 

CEL STUDIÓW: dostarczenie wiedzy z zakresu normy i patologii rozwoju dzieci i młodzieży oraz umiejętności przydatnych w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami,  trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami emocjonalnymi i  zagrożonych niedostosowaniem. Ukończenie studiów podyplomowych  umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do wspomagania typowego lub nietypowego rozwoju dziecka.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Okres dzieciństwa i adolescencji – potencjał i ryzyko rozwojowe
 • Psychopatologia dzieci i młodzieży
 • Depresja u dzieci i młodzieży – jak wstępnie rozpoznać zaburzenie i wspierać
 • Trudne zachowania w kontekście rozwoju – ADHD i zaburzenia zachowania – jak wstępnie rozpoznać i wspierać
 • Komunikacja nauczyciel-rodzice-dziecko
 • Społeczny i indywidualny kontekst trudności i zaburzeń w rozwoju
 • Trudności i problemy szkolne
 • Stymulowanie twórczego myślenia
 • Praca ze stresem – techniki i metodyka prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą
 • Problemy okresu dorastania
 • Aktywność fizyczna – medycyna jutra
 • Psychoprofilaktyka i terapia zaburzeń
 • Komunikacja międzypokoleniowa
 • Projekt dyplomowy

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni).

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych