FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 3800 zł 3450 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pracujący lub zamierzający podjąć pracę na stanowiskach związanych z obszarem finansów i rachunkowości, które pragną wykształcić umiejętność strategicznego myślenia o finansach oraz analityczne spojrzenie menedżerskie.

CEL STUDIÓW: wykształcenie najwyższej klasy specjalistów gotowych na podjęcie pracy w różnych obszarach finansów i rachunkowości oraz komórkach, które mają kontakt z obszarami finansowymi Studia umożliwią zdobycie kompleksowej wiedzy oraz nabycie analitycznych umiejętności w obszarze rachunkowości i finansów, a także rozwinięcie kompetencji biznesowych i strategicznych potrzebne liderom współczesnych organizacji.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

Czas trwania: 2 semestry  X 5 miesięcy

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Rachunkowość jako źródło informacji w biznesie
 • Wprowadzenie do finansów
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Rachunkowość finansowa i ewidencja w księgach rachunkowych
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Przepływy pieniężne w firmie (cash flow)
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Rachunkowość menedżerska
 • Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym
 • Finansowanie działalności firmy i pozyskiwanie kapitału
 • Budżetowanie operacyjne i finansowe
 • Polskie prawo podatkowe
 • Rynki i instrumenty finansowe
 • Oszustwa i nadużycia finansowe w organizacjach
 • Rachunkowość małych firm

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni).

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych