Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - studia podyplomowe WSZIP

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4200 zł 3550 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów wyższych, zainteresowanych tematyką prawa pracy, w tym do: dyrektorów personalnych, specjalistów HR, kierowników i pracowników działów kadr i płac, urzędników oraz innych osób zajmujących się sprawami kadrowo-płacowymi w firmach stanowiących tak własność prywatną jak i publiczną oraz instytucjach państwowych i samorządowych (w tym organach administracji publicznej realizujących usługi rynku pracy). Stanowią również narzędzie pozwalające na uzupełnienia wiedzy z zakresu prawa pracy przez absolwentów szkół wyższych przed podjęciem pierwszej pracy. Studia te mogą ponadto zainteresować przedstawicieli podmiotów prowadzących praktyczną działalność szkoleniowo-doradczą w obszarze prawa pracy.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych, a w szczególności przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych..

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Źródła prawa pracy i zasady polskiego oraz unijnego prawa pracy,
 • Nawiązanie stosunku pracy oraz obowiązki pracownika i pracodawcy z tym związane,
 • Ustanie stosunku pracy,
 • Czas pracy,
 • Wynagrodzenia za pracę.
 • Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy.
 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem
 • Ochrona pracy wybranych grup zawodowych
 • Organy kontroli i nadzoru i w prawie pracy (w tym kontrola inspektora pracy).
 • System ubezpieczenia społecznego w Polsce.
 • System emerytalny w Polsce.
 • Systemy zarządzania kadrami i płacami
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz ubezpieczenia wypadkowe.
 • Postępowanie sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych