Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - studia podyplomowe WSZIP

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4200 zł 3850 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów wyższych, zainteresowanych tematyką prawa pracy, w tym do: dyrektorów personalnych, specjalistów HR, kierowników i pracowników działów kadr i płac, urzędników oraz innych osób zajmujących się sprawami kadrowo-płacowymi w firmach stanowiących tak własność prywatną jak i publiczną oraz instytucjach państwowych i samorządowych (w tym organach administracji publicznej realizujących usługi rynku pracy). Stanowią również narzędzie pozwalające na uzupełnienia wiedzy z zakresu prawa pracy przez absolwentów szkół wyższych przed podjęciem pierwszej pracy. Studia te mogą ponadto zainteresować przedstawicieli podmiotów prowadzących praktyczną działalność szkoleniowo-doradczą w obszarze prawa pracy.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych, a w szczególności przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych..

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Źródła prawa pracy i zasady polskiego oraz unijnego prawa pracy,
 • Nawiązanie stosunku pracy oraz obowiązki pracownika i pracodawcy z tym związane,
 • Ustanie stosunku pracy,
 • Czas pracy,
 • Wynagrodzenia za pracę.
 • Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy.
 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem
 • Ochrona pracy wybranych grup zawodowych
 • Organy kontroli i nadzoru i w prawie pracy (w tym kontrola inspektora pracy).
 • System ubezpieczenia społecznego w Polsce.
 • System emerytalny w Polsce.
 • Systemy zarządzania kadrami i płacami
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz ubezpieczenia wypadkowe.
 • Postępowanie sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych