PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Pozostało: 9 miejsc

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Czesne za studia: 4320 zł 3970 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem psychologicznym, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych.

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dające przygotowanie pedagogiczne, dydaktyczne i metodyczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa w placówkach oświatowych zgodnie z efektami kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

BLOKI TEMATYCZNE:

 • Strategie i metody nauczania-metody aktywizujące
 • Podstawy dydaktyki
 • Podstawy prawne prawa oświatowego
 • Podstawa programowa kształcenia, projektowanie działań dydaktycznych
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty
 • Wychowanie w kontekście rozwoju
 • Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Trudności w uczeniu się i dostosowanie działań pedagogicznych
 • Metodyka pracy nauczyciela psychologa w szkole i placówkach oświatowych
 • Metodyka pracy nauczyciela psychologa w przedszkolu
 • Wykorzystanie nowych technologii informatycznych w nauczaniu
 • Język jako narzędzie pracy nauczyciela, warsztat pracy nauczyciela
 • Wykorzystanie nowych technologii informatycznych w nauczaniu
 • Praktyka pedagogiczna

LICZBA GODZIN:
470 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

NA KIERUNEK MOŻNA SIĘ REJESTROWAĆ ONLINE 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych