PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Czesne za studia: 4320 zł

Forma płatności: do 15 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem psychologicznym, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych.

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dające przygotowanie pedagogiczne, dydaktyczne i metodyczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa w placówkach oświatowych zgodnie z efektami kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

BLOKI TEMATYCZNE:

 • Strategie i metody nauczania-metody aktywizujące
 • Podstawy dydaktyki
 • Podstawy prawne prawa oświatowego
 • Podstawa programowa kształcenia, projektowanie działań dydaktycznych
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty
 • Wychowanie w kontekście rozwoju
 • Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Trudności w uczeniu się i dostosowanie działań pedagogicznych
 • Metodyka pracy nauczyciela psychologa w szkole i placówkach oświatowych
 • Metodyka pracy nauczyciela psychologa w przedszkolu
 • Wykorzystanie nowych technologii informatycznych w nauczaniu
 • Język jako narzędzie pracy nauczyciela, warsztat pracy nauczyciela
 • Wykorzystanie nowych technologii informatycznych w nauczaniu
 • Praktyka pedagogiczna

LICZBA GODZIN:
470 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

NA KIERUNEK MOŻNA SIĘ REJESTROWAĆ ONLINE 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych