CYBERBEZPIECZEŃSTWO - ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

CYBERBEZPIECZEŃSTWO – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4400 zł 4050 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pracujące lub chcące pracować w firmach, które aktywnie wykorzystują rozwiązania cyfrowe, chmurowe, a także osób, którym zależy na wdrażaniu wysokiej jakości standardów cyberbezpieczeństwa w organizacjach, które reprezentują.

 

CEL STUDIÓW: przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające realizację {lub podjęcie} pracy związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji w tym identyfikacji zagrożeń i przeciwdziałania im, opracowywaniem systemów bezpieczeństwa, audytu informatycznego, oraz zarządzania sytuacją kryzysową w IT.

 Czas trwania: 2 semestry x 5 miesięcy.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa
 • Strategiczna rola cyberbezpieczeństwa – źródła wymagań, architektura i aspekty ekonomiczne
 • Regulacje prawne związane z cyberbezpieczeństwem w EU i ich wsparcie przez narzędzia informatyczne
 • Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych
 • Współczesne podejście do bezpieczeństwa w aspekcie Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
 • Kreowanie polityki cyberbezpieczeństwa w organizacji
 • Współczesne podejście do bezpieczeństwa w aspekcie ochrony danych osobowych
 • Podejście procesowe oparte na ryzyku w bezpieczeństwie IT – wyzwanie dla biznesu
 • Bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych
 • Cyberprzestępczość – zagadnienia prawne, zwalczanie
 • Audyt informatyczny
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)
 • Gra strategiczna – zarządzanie incydentem, kryzysem
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych