PRAKTYCZNA PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

PRAKTYCZNA PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA | Rekrutacja trwa

3 RATY za DARMO
Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4600 zł 3450 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych zainteresowani praktycznym wykorzystaniem wiedzy psychologicznej w prywatnych i zawodowych kontaktach z innymi ludźmi i instytucjami.

CEL STUDIÓW: dostarczenie wiedzy i kompetencji psychologicznych, związanych z umiejętnością pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się z ludźmi, korzystnego prezentowania własnej osoby, dbania o własne interesy w sposób skuteczny, ale niezagrażający innym, pełniejszego wykorzystywania własnych możliwości intelektualnych. Studia te dają zatem możliwość nabywania i doskonalenia umiejętności przydatnych w funkcjonowaniu zawodowym i ułatwiających życie pozazawodowe.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wprowadzenie do psychologii społecznej
 • Psychologia wywierania wpływu
 • Kreowanie wrażenia i autoprezentacja
 • Psychologia konsumenta
 • Media społecznościowe i komunikacja medialna
 • Osobowość, inteligencja emocjonalna i kompetencje menedżera
 • Coaching – metoda i zastosowania
 • Psychologiczna diagnoza kompetencji pracowników
 • Psychologiczne mechanizmy w negocjacjach
 • Psychologia wpływu społecznego
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Procesy i dynamika grupowa
 • Projekt dyplomowy

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni).

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych