UWARUNKOWANIA I ORGANIZACJA AGROBIZNESU | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

UWARUNKOWANIA I ORGANIZACJA AGROBIZNESU | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4250 zł 3500 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

Planowane rozpoczęcie zajęć: 3 marca 2024

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów wyższych, licencjackich i magisterskich, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo pragnących uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych, a w szczególności nabycie umiejętności do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w oparciu o najnowocześniejsze trendy technologiczne i jakościowe. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW:  zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń i  seminariów  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych  w soboty i niedziele, według ustalonego harmonogramu.

LICZBA GODZIN:
240 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

  • Organizacja produkcji rolniczej,
  • Technologie produkcji rolniczej,
  • Fitopatologia rolnicza
  • Ekonomika rolnictwa
  • Agrobiznes
  • Agroekologia
  • Ochrona roślin
  • Technologie bioenergetyczne w rolnictwie
  • Wspólna polityka rolna i rozwój obszarów wiejskich
  • Marketing artykułów rolnych
  • Rachunkowość rolnicza
  • Herbologia
  • Produkcja ogrodnicza
  • Systemy produkcji rolniczej
  • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych