NADZÓR SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY W ZDROWIU PUBLICZNYM; Przyjazdowe lub w Internecie

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: Przyjazdowe, Internet

Ilość semestrów: 2

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest do pracowników inspekcji sanitarnej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje mając na celu awans zawodowy a także dla osób reprezentujących podmioty mające w swej działalności styczność z organami inspekcji sanitarnej – wszystkich pracodawców, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze (działalność produkcyjną i gastronomiczną), oraz podmioty wykonujące działalność leczniczą.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych niezbędnych do prowadzenia spraw należących do właściwości inspekcji sanitarnej – zarówno jako pracownik organu jak i strona lub jej pełnomocnik.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW: studia trwają dwa semestry (190 godzin), zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele, według ustalonego harmonogramu.

ZAKRES TEMATYCZNY:

1) Wprowadzenie do ustawodawstwa sanitarnego

2) Prawo administracyjne w praktyce inspekcji sanitarnej

3) Żywienie człowieka

4) Bezpieczeństwo żywności

5) Epidemiologia

6) Zwalczanie chorób oraz szczepienia ochronne

7) Higiena komunalna

8) Organizacja ochrony zdrowia

9) Inspekcja sanitarna w procesie inwestycyjnym

10) Promocja zdrowia

11) Nadzór nad placówkami wychowania i nauczania

12) Higiena pracy

13) Informacja naukowa w działaniu inspekcji sanitarnej

14) Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego.

Opłaty

Opłata wstępna: 100 zł
Koszt pierwszego semestru: 1300 zł
Koszt Studiów: 2750 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych