NADZÓR SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNY W ZDROWIU PUBLICZNYM - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

NADZÓR SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNY W ZDROWIU PUBLICZNYM

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Pozostało: 9 miejsc

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 3700 zł 3350 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest do pracowników inspekcji sanitarnej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje mając na celu awans zawodowy a także dla osób reprezentujących podmioty mające w swej działalności styczność z organami inspekcji sanitarnej – wszystkich pracodawców, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze (działalność produkcyjną i gastronomiczną), oraz podmioty wykonujące działalność leczniczą.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych niezbędnych do prowadzenia spraw należących do właściwości inspekcji sanitarnej – zarówno jako pracownik organu jak i strona lub jej pełnomocnik.

LICZBA GODZIN:
190 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Systemy ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie
 • System nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
 • Epidemiologia społeczna i środowiskowa
 • Prawo ochrony środowiska i prawo sanitarne
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Kontrola i postępowania administracyjne w inspekcji sanitarnej
 • Aspekty psychologiczne w praktyce inspekcji sanitarne
 • Wybrane aspekty profilaktyki i promocji zdrowia
 • Zapobiegawczy nadzór sanitarny
 • Etyka zawodowa i ZDPE (Zasady Dobrej Praktyki Epidemiologicznej).
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • Nadzór nad placówkami wychowania i nauczania
 • Krajowy System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności (RASFF)
 • Statystyczne metody kontroli jakości

Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych