NADZÓR SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNY W ZDROWIU PUBLICZNYM

od 230 zł 284 zł

Rozpoczęcie zajęć
12 września 2021

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: przez Internet lub na Uczelni

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest do pracowników inspekcji sanitarnej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje mając na celu awans zawodowy a także dla osób reprezentujących podmioty mające w swej działalności styczność z organami inspekcji sanitarnej – wszystkich pracodawców, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze (działalność produkcyjną i gastronomiczną), oraz podmioty wykonujące działalność leczniczą.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych niezbędnych do prowadzenia spraw należących do właściwości inspekcji sanitarnej – zarówno jako pracownik organu jak i strona lub jej pełnomocnik.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW:  zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele, według ustalonego harmonogramu.

LICZBA GODZIN:
190 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

1) Wprowadzenie do ustawodawstwa sanitarnego
2) Prawo administracyjne w praktyce inspekcji sanitarnej
3) Żywienie człowieka
4) Bezpieczeństwo żywności
5) Epidemiologia
6) Zwalczanie chorób oraz szczepienia ochronne
7) Higiena komunalna
8) Organizacja ochrony zdrowia
9) Inspekcja sanitarna w procesie inwestycyjnym
10) Promocja zdrowia
11) Nadzór nad placówkami wychowania i nauczania
12) Higiena pracy
13) Informacja naukowa w działaniu inspekcji sanitarnej
14) Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 2750 zł 3400 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych