NADZÓR SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNY W ZDROWIU PUBLICZNYM | Na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: Na Uczelni lub przez Internet

Ilość semestrów: 2

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest do pracowników inspekcji sanitarnej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje mając na celu awans zawodowy a także dla osób reprezentujących podmioty mające w swej działalności styczność z organami inspekcji sanitarnej – wszystkich pracodawców, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze (działalność produkcyjną i gastronomiczną), oraz podmioty wykonujące działalność leczniczą.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych niezbędnych do prowadzenia spraw należących do właściwości inspekcji sanitarnej – zarówno jako pracownik organu jak i strona lub jej pełnomocnik.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW: studia trwają dwa semestry (190 godzin), zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele, według ustalonego harmonogramu.

ZAKRES TEMATYCZNY:

1) Wprowadzenie do ustawodawstwa sanitarnego
2) Prawo administracyjne w praktyce inspekcji sanitarnej
3) Żywienie człowieka
4) Bezpieczeństwo żywności
5) Epidemiologia
6) Zwalczanie chorób oraz szczepienia ochronne
7) Higiena komunalna
8) Organizacja ochrony zdrowia
9) Inspekcja sanitarna w procesie inwestycyjnym
10) Promocja zdrowia
11) Nadzór nad placówkami wychowania i nauczania
12) Higiena pracy
13) Informacja naukowa w działaniu inspekcji sanitarnej
14) Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego.

Zapisz się teraz: on-line  24h/dobę

Opłaty

Czesne: 2600 zł 2750 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych