NADZÓR SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNY W ZDROWIU PUBLICZNYM | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

NADZÓR SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNY W ZDROWIU PUBLICZNYM | Rekrutacja trwa

2 RATY za DARMO
Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 3700 zł 3084 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest do pracowników inspekcji sanitarnej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje mając na celu awans zawodowy a także dla osób reprezentujących podmioty mające w swej działalności styczność z organami inspekcji sanitarnej – wszystkich pracodawców, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze (działalność produkcyjną i gastronomiczną), oraz podmioty wykonujące działalność leczniczą.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych niezbędnych do prowadzenia spraw należących do właściwości inspekcji sanitarnej – zarówno jako pracownik organu jak i strona lub jej pełnomocnik.

LICZBA GODZIN:
190 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Systemy ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie
 • System nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
 • Epidemiologia społeczna i środowiskowa
 • Prawo ochrony środowiska i prawo sanitarne
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Kontrola i postępowania administracyjne w inspekcji sanitarnej
 • Aspekty psychologiczne w praktyce inspekcji sanitarne
 • Wybrane aspekty profilaktyki i promocji zdrowia
 • Zapobiegawczy nadzór sanitarny
 • Etyka zawodowa i ZDPE (Zasady Dobrej Praktyki Epidemiologicznej).
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • Nadzór nad placówkami wychowania i nauczania
 • Krajowy System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności (RASFF)
 • Statystyczne metody kontroli jakości

Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych