NADZÓR SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNY W ZDROWIU PUBLICZNYM | …przez Internet

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - MARZEC 2020 r.

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest do pracowników inspekcji sanitarnej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje mając na celu awans zawodowy a także dla osób reprezentujących podmioty mające w swej działalności styczność z organami inspekcji sanitarnej – wszystkich pracodawców, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze (działalność produkcyjną i gastronomiczną), oraz podmioty wykonujące działalność leczniczą.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych niezbędnych do prowadzenia spraw należących do właściwości inspekcji sanitarnej – zarówno jako pracownik organu jak i strona lub jej pełnomocnik.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW:  zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele, według ustalonego harmonogramu.

LICZBA GODZIN:
190 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

1) Wprowadzenie do ustawodawstwa sanitarnego
2) Prawo administracyjne w praktyce inspekcji sanitarnej
3) Żywienie człowieka
4) Bezpieczeństwo żywności
5) Epidemiologia
6) Zwalczanie chorób oraz szczepienia ochronne
7) Higiena komunalna
8) Organizacja ochrony zdrowia
9) Inspekcja sanitarna w procesie inwestycyjnym
10) Promocja zdrowia
11) Nadzór nad placówkami wychowania i nauczania
12) Higiena pracy
13) Informacja naukowa w działaniu inspekcji sanitarnej
14) Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3150 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 18 rat odsetki 0%

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych