Terapeuta rodzinny - studia podyplomowe | WSZIP

PORADNICTWO RODZINNE I PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE | Rekrutacja trwa

3 RATY za DARMO
Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4650 zł 3488 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia podyplomowe Poradnictwo Rodzinne i Psychologiczno-Pedagogiczne kierowane są do nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej, pracowników PCPR, wychowawców internatów, domów dziecka, pogotowia opiekuńczego, kuratorów sądowych, pracowników resocjalizacji oraz każdej osoby zainteresowanej problematyką rodziny pragnących zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje w zakresie pracy terapeutycznej z rodziną.

CEL STUDIÓW: wyposażenie w umiejętności niezbędne do pracy z rodziną i instytucjami ją wpierającymi. Połączenie wiedzy interdyscyplinarnej z kształtowaniem umiejętności diagnozowania oraz prowadzenia działań o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym, psychopedagogicznym, interwencyjnym i mediacyjnym daje absolwentom duże możliwości na rynku pracy. Absolwenci mogą w przyszłości pracować jako terapeuta rodzinny, specjalista do spraw rodziny, wykwalifikowany pracownik poradni małżeńskiej i rodzinnej czy animator środowiska rodzinnego.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Pedagogika i psychologia rodziny
 2. Diagnoza psychopedagogiczna systemów rodzinnych
 3. Wprowadzenie do psychoedukacji i poradnictwa rodzinnego
 4. Patologie i dysfunkcje w rodzinie
 5. Współpraca z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny
 6. Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 7. Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego i karnego
 8. Interwencja kryzysowa i terapia krótkoterminowa
 9. Trening mediacji rodzinnych
 10. Trening umiejętności wychowawczych i asertywności
 11. Metodyka pracy terapeutycznej z rodziną – metoda rekonstrukcji rodziny
 12. Trening komunikacji interpersonalnej i umiejętności społecznych
 13. Systemowa terapia dzieci i młodzieży – warsztat umiejętności socjoterapeutycznych
 14. Systemowa terapia uzależnień i profilaktyka zachowań ryzykownych – warsztat terapeutyczny
 15. Doradztwo edukacyjno-zawodowe jako forma aktywizacji, rehabilitacji społecznej
 16. Live coaching w pracy z rodziną
 17. Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych