NOWOCZESNE TECHNOLOGIE CYFROWE W EDUKACJI - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE CYFROWE W EDUKACJI

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 5250 zł 4900 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pracujący lub zamierzający podjąć pracę jako nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze zastosowania nowoczesnych technologii cyfrowych w edukacji. 

CEL STUDIÓW: wyposażenie uczestników w wiedzę, kompetencje oraz umiejętności związane z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych, a w szczególności  przygotowanie nauczycieli do stosowania nowoczesnych rozwiązań metodycznych.

 CZAS TRWANIA:
2 semestry  x 5 miesięcy

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Specyfika nauczania – uczenia się w środowisku cyfrowym
 • Projektowanie usług edukacyjnych offline i online skoncentrowanych na użytkownikach
 • Wykorzystanie różnorodnych aplikacji (w tym mobilnych) do aktywizacji uczniów w procesie nauczania – uczenia się.
 • Ochrona danych i wizerunku w Internecie.
 • Kreatywne wykorzystanie mediów audiowizualnych
 • Obsługa platformy e-learningowej
 • Projektowanie i prowadzenie profesjonalnej prezentacji multimedialnej
 • Gromadzenie, selekcjonowanie i upowszechnianie informacji Projektowanie koncepcji procesu rozwoju za pomocą e-learningu
 • Wspieranie osób z niepełnosprawnościami w środowisku online oraz ewaluacja kursów e-learningowych
 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 • Rola AI w transformacji metod edukacji i rozwoju
 • Wyzwania AI dla modelu edukacji
 • Projekty edukacyjne z wykorzystaniem nowych technologii
 • Projekt dyplomowy

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni).

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych