NOWOCZESNE TECHNOLOGIE CYFROWE W EDUKACJI | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE CYFROWE W EDUKACJI | Rekrutacja trwa

2 RATY za DARMO
Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 5250 zł 4375 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pracujący lub zamierzający podjąć pracę jako nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze zastosowania nowoczesnych technologii cyfrowych w edukacji. 

CEL STUDIÓW: wyposażenie uczestników w wiedzę, kompetencje oraz umiejętności związane z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych, a w szczególności  przygotowanie nauczycieli do stosowania nowoczesnych rozwiązań metodycznych.

 CZAS TRWANIA:
2 semestry  x 5 miesięcy

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Specyfika nauczania – uczenia się w środowisku cyfrowym
 • Projektowanie usług edukacyjnych offline i online skoncentrowanych na użytkownikach
 • Wykorzystanie różnorodnych aplikacji (w tym mobilnych) do aktywizacji uczniów w procesie nauczania – uczenia się.
 • Ochrona danych i wizerunku w Internecie.
 • Kreatywne wykorzystanie mediów audiowizualnych
 • Obsługa platformy e-learningowej
 • Projektowanie i prowadzenie profesjonalnej prezentacji multimedialnej
 • Gromadzenie, selekcjonowanie i upowszechnianie informacji Projektowanie koncepcji procesu rozwoju za pomocą e-learningu
 • Wspieranie osób z niepełnosprawnościami w środowisku online oraz ewaluacja kursów e-learningowych
 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 • Rola AI w transformacji metod edukacji i rozwoju
 • Wyzwania AI dla modelu edukacji
 • Projekty edukacyjne z wykorzystaniem nowych technologii
 • Projekt dyplomowy

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni).

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych