psychologia Zachowań Społecznych | studia online | ...tylko WSZIP

PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH I ORGANIZACYJNYCH | Rekrutacja trwa

3 RATY za DARMO
Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4600 zł 3450 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych zainteresowani poszerzeniem wiedzy z zakresu psychologii zachowań społecznych i organizacyjnych, kulturowymi uwarunkowaniami zachowania się człowieka, kreowaniem kultury organizacji, pragnących doskonalić umiejętności komunikowania się z ludźmi, udzielania pomocy, podejmowania interwencji społecznych oraz sprawnego zarządzania zespołem.

CEL STUDIÓW: poszerzenie wiedzy słuchaczy na temat zachowań społecznych i organizacyjnych oraz czynników psychologicznych i kulturowych, które je determinują.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Psychologiczne koncepcje człowieka,
 • Wprowadzenie do psychologii społecznej,
 • Psychologia wywierania wpływu
 • Władza, narzędzia zarządzania zespołami i motywowanie,
 • Kultura organizacji,
 • Kreowanie wrażenia i autoprezentacja
 • Planowanie rozwoju i zarządzanie zmianą w organizacji,
 • Psychologia zespołu pracowniczego
 • Podnoszenie kompetencji komunikacyjnych,
 • Osobowość, inteligencja emocjonalna i kompetencje menedżera
 • Wykluczenie społeczne i stygmatyzacja,
 • Psychologiczna diagnoza kompetencji pracowników
 • Psychologiczne mechanizmy w negocjacjach
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Psychologia społeczności
 • Projekt dyplomowy

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni).

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych