SZTUCZNA INTELIGENCJA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH - ...tylko WSZIP

SZTUCZNA INTELIGENCJA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 5600 zł 5250 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pracujący lub zamierzający podjąć pracę w organizacjach zainteresowanych implementacją sztucznej inteligencji i automatyzacją procesów biznesowych, którzy chcą zdobyć kompetencje pozwalające wzmacniać przewagę konkurencyjną  organizacji.

CEL STUDIÓW: kształtowanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania przez menedżerów, analityków biznesowych, statystyków, sztucznej inteligencji jako wydajnego zaplecza technologicznego niezbędnego do wspierania działalności firmy w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

CZAS TRWANIA:
2 semestry  x 5 miesięcy

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (AI)
 • Rewolucja technologiczno-gospodarcza
 • Analiza biznesowa i jej zastosowanie w sztucznej inteligencji – metody i narzędzia specyfikowania procesów
 • Metody i techniki zbierania oraz definiowania wymagań – zagadnienia zaawansowane
 • Prowadzenie projektu AI
 • Programowanie w języku Python – podstawy, analiza danych i wizualizacja
 • Podstawy uczenia maszynowego
 • Uczenie maszynowe w Pythonie
 • Statystyczna analiza danych
 • Praktyczne przygotowanie automatyzacji procesów (Robotic Proces Automation – RPA)
 • Przetwarzanie języka naturalnego
 • Computer Vision
 • Prawne aspekty analizy danych
 • Projekt dyplomowy

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni).

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę 

Sztuczna Inteligencja studia podyplomowe …tylko WSZIP

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych