SZTUCZNA INTELIGENCJA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH | Rekrutacja trwa - ...tylko WSZIP

SZTUCZNA INTELIGENCJA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 5600 zł 4950 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pracujący lub zamierzający podjąć pracę w organizacjach zainteresowanych implementacją sztucznej inteligencji i automatyzacją procesów biznesowych, którzy chcą zdobyć kompetencje pozwalające wzmacniać przewagę konkurencyjną  organizacji.

CEL STUDIÓW: kształtowanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania przez menedżerów, analityków biznesowych, statystyków, sztucznej inteligencji jako wydajnego zaplecza technologicznego niezbędnego do wspierania działalności firmy w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

CZAS TRWANIA:
2 semestry  x 5 miesięcy

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (AI)
 • Rewolucja technologiczno-gospodarcza
 • Analiza biznesowa i jej zastosowanie w sztucznej inteligencji – metody i narzędzia specyfikowania procesów
 • Metody i techniki zbierania oraz definiowania wymagań – zagadnienia zaawansowane
 • Prowadzenie projektu AI
 • Programowanie w języku Python – podstawy, analiza danych i wizualizacja
 • Podstawy uczenia maszynowego
 • Uczenie maszynowe w Pythonie
 • Statystyczna analiza danych
 • Praktyczne przygotowanie automatyzacji procesów (Robotic Proces Automation – RPA)
 • Przetwarzanie języka naturalnego
 • Computer Vision
 • Prawne aspekty analizy danych
 • Projekt dyplomowy

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni).

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę 

Sztuczna Inteligencja studia podyplomowe …tylko WSZIP

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych