fbpx

PRAWO PRACY

Rozpoczęcie zajęć
16 października 2022 r.

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Opłata wstępna: 450 zł
Czesne za studia: 4250 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

Prawo pracy – studia podyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych tematyką prawa pracy, w tym do: dyrektorów personalnych, specjalistów HR, kierowników i pracowników działów kadr i płac, urzędników oraz innych osób zajmujących się sprawami kadrowo-płacowymi w firmach stanowiących tak własność prywatną jak i publiczną oraz instytucjach państwowych i samorządowych

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych, a w szczególności poznanie i aktualizacja wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa pracy przez osoby, które w codziennej pracy zawodowej zajmują się stosowaniem regulacji tej dziedziny prawa.

LICZBA GODZIN:
180 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wprowadzenie do prawa pracy
 • Prawo pracy w przepisach szczególnych
 • Europejskie prawo pracy
 • Różne formy zatrudnienia
 • Kształtowanie treści stosunku pracy
 • Ustanie i zmiana treści stosunku pracy
 • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 • Czas pracy
 • Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy
 • Elastyczne formy zatrudnienia i ochrona interesów pracodawcy
 • Dokumentacja pracownicza (tworzenie, przechowywanie i archiwizacja)
 • Rozliczenia świadczeń pracowniczych
 • Dialog społeczny
 • Wybrane zagadnienia ubezpieczeń społecznych
 • Kontrola i nadzór Państwowej Inspekcji Pracy nad warunkami pracy
 • Ochrona danych osobowych w służbach kadrowych
 • Mobbing i dyskryminacja – przeciwdziałanie
 • Assessment center
 • Procesowe aspekty z zakresu prawa pracy
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych