PRAWO PRACY | na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Prawo pracy – studia podyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych tematyką prawa pracy, w tym do: dyrektorów personalnych, specjalistów HR, kierowników i pracowników działów kadr i płac, urzędników oraz innych osób zajmujących się sprawami kadrowo-płacowymi w firmach stanowiących tak własność prywatną jak i publiczną oraz instytucjach państwowych i samorządowych

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych, a w szczególności poznanie i aktualizacja wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa pracy przez osoby, które w codziennej pracy zawodowej zajmują się stosowaniem regulacji tej dziedziny prawa.

LICZBA GODZIN:
180 godz.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wprowadzenie do prawa pracy
 • Prawo pracy w przepisach szczególnych
 • Europejskie prawo pracy
 • Różne formy zatrudnienia
 • Kształtowanie treści stosunku pracy
 • Ustanie i zmiana treści stosunku pracy
 • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 • Czas pracy
 • Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy
 • Elastyczne formy zatrudnienia i ochrona interesów pracodawcy
 • Dokumentacja pracownicza (tworzenie, przechowywanie i archiwizacja)
 • Rozliczenia świadczeń pracowniczych
 • Dialog społeczny
 • Wybrane zagadnienia ubezpieczeń społecznych
 • Kontrola i nadzór Państwowej Inspekcji Pracy nad warunkami pracy
 • Ochrona danych osobowych w służbach kadrowych
 • Mobbing i dyskryminacja – przeciwdziałanie
 • Assessment center
 • Procesowe aspekty z zakresu prawa pracy
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3500 zł lub 12 x 292 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 (raty 0%)

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych