MEDIACJA SZKOLNA I SĄDOWA - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

MEDIACJA SZKOLNA I SĄDOWA

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 3900 zł 3250 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych uzyskaniem nowego zawodu – mediatora, lub dodatkowych kwalifikacji obejmujących rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w zawodzie obecnie wykonywanym.

CEL STUDIÓW: przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów społecznych poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu alternatywnego rozwiązywania sporów.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

Czas trwania: dwa semestry/190

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Mediacja sądowa w prawie polskim
 • Podstawy psychoterapii
 • Metody rozwiązywania konfliktów – diagnoza konfliktu, style reagowania na konflikt
 • Rola i pożądane cechy mediatora
 • Trening asertywności
 • Techniki, etapy, zasady, efekty mediacji
 • Psychologia rozwiązywania konfliktów
 • Mediacja szkolna w praktyce
 • Mediacje cywilne i rodzinne
 • Mediacje w sprawach karnych i nieletnich
 • Metodyka pracy mediatora
 • Etyka pracy mediatora
 • Komunikacja w pracy mediatora
 • Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych