EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA )

od 287 zł

Rozpoczęcie zajęć
10 października 2021

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym, zamierzających pracować z dziećmi z wadą słuchu.

CEL STUDIÓW: Uzyskanie kwalifikacji i kompetencji do pracy z osobami z dysfunkcją słuchu i wynikającej z niej zaburzeń mowy. Podczas studiów słuchacz uzyska praktyczną wiedzę  i umiejętności związane ze sprawnym porozumiewaniem się z osobami niesłyszącymi lub słabosłyszącymi, dzięki odpowiednio dobranym i dostępnym środkom, odpowiedniej diagnozie i terapii.

LICZBA GODZIN:
515 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Pedagogika specjalna
 2. Surdopedagogika
 3. Surdologopedia
 4. Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
 5. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niesłyszących
 6. Język migowy
 7. Audiologia i patologia narządu słuchu
 8. Podstawy wczesnej rewalidacji dziecka z wadą słuchu
 9. Rewalidacja indywidualna
 10. Psychologia kliniczna i psychologia rozwojowa
 11. Psychopatologia rozwoju
 12. Integracja sensoryczna
 13. Podstawy komunikacji niewerbalnej
 14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 15. Współpraca z rodziną dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi
 16. Metodyka, dydaktyka
 17. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 4300 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych