SURDOPEDAGOGIKA – REWALIDACJA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH | na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym, zamierzających pracować z dziećmi z wadą słuchu.

CEL STUDIÓW: Uzyskanie kwalifikacji i kompetencji do pracy z osobami z dysfunkcją słuchu i wynikającej z niej zaburzeń mowy. Podczas studiów słuchacz uzyska praktyczną wiedzę  i umiejętności związane ze sprawnym porozumiewaniem się z osobami niesłyszącymi lub słabosłyszącymi, dzięki odpowiednio dobranym i dostępnym środkom, odpowiedniej diagnozie i terapii.

LICZBA GODZIN:
350 godz.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Pedagogika specjalna
 2. Surdopedagogika
 3. Surdologopedia
 4. Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
 5. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niesłyszących
 6. Język migowy
 7. Audiologia i patologia narządu słuchu
 8. Podstawy wczesnej rewalidacji dziecka z wadą słuchu
 9. Rewalidacja indywidualna
 10. Psychologia kliniczna i psychologia rozwojowa
 11. Psychopatologia rozwoju
 12. Integracja sensoryczna
 13. Podstawy komunikacji niewerbalnej
 14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 15. Współpraca z rodziną dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi
 16. Metodyka, dydaktyka
 17. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3490 zł lub 12 x 291 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 (raty 0%)

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych