EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA ) | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA ) | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Czesne za studia: 4650 zł 4000 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia adresowane są do nauczycieli z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem  pedagogicznym, zamierzających pracować z dziećmi z wadą słuchu.

CEL STUDIÓW: Uzyskanie kwalifikacji i kompetencji do pracy z osobami z dysfunkcją słuchu i wynikającej z niej zaburzeń mowy. Podczas studiów słuchacz uzyska praktyczną wiedzę  i umiejętności związane ze sprawnym porozumiewaniem się z osobami niesłyszącymi lub słabosłyszącymi, dzięki odpowiednio dobranym i dostępnym środkom, odpowiedniej diagnozie i terapii.

LICZBA GODZIN:
515 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Pedagogika specjalna
 2. Surdopedagogika
 3. Surdologopedia
 4. Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
 5. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niesłyszących
 6. Język migowy
 7. Audiologia i patologia narządu słuchu
 8. Podstawy wczesnej rewalidacji dziecka z wadą słuchu
 9. Rewalidacja indywidualna
 10. Psychologia kliniczna i psychologia rozwojowa
 11. Psychopatologia rozwoju
 12. Integracja sensoryczna
 13. Podstawy komunikacji niewerbalnej
 14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 15. Współpraca z rodziną dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi
 16. Metodyka, dydaktyka
 17. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych