EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA ) - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA )

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Czesne za studia: 4650 zł 4300 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia adresowane są do nauczycieli z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem  pedagogicznym, zamierzających pracować z dziećmi z wadą słuchu.

CEL STUDIÓW: Uzyskanie kwalifikacji i kompetencji do pracy z osobami z dysfunkcją słuchu i wynikającej z niej zaburzeń mowy. Podczas studiów słuchacz uzyska praktyczną wiedzę  i umiejętności związane ze sprawnym porozumiewaniem się z osobami niesłyszącymi lub słabosłyszącymi, dzięki odpowiednio dobranym i dostępnym środkom, odpowiedniej diagnozie i terapii.

LICZBA GODZIN:
515 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Pedagogika specjalna
 2. Surdopedagogika
 3. Surdologopedia
 4. Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
 5. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niesłyszących
 6. Język migowy
 7. Audiologia i patologia narządu słuchu
 8. Podstawy wczesnej rewalidacji dziecka z wadą słuchu
 9. Rewalidacja indywidualna
 10. Psychologia kliniczna i psychologia rozwojowa
 11. Psychopatologia rozwoju
 12. Integracja sensoryczna
 13. Podstawy komunikacji niewerbalnej
 14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 15. Współpraca z rodziną dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi
 16. Metodyka, dydaktyka
 17. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych