ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4400 zł 3750 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pracujący lub zamierzający podjąć pracę na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa państwa ze specjalizacją zarządzanie kryzysowe i obronność państwa. Adresatami studiów są także wszyscy zainteresowani problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

CEL STUDIÓW: przygotowanie specjalistów, którzy otrzymują gruntowną wiedzę przygotowującą ich  do profesjonalnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które w swoim zakresie obejmuje całokształt zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zdarzeniom kryzysowym, określając je jako działania prewencyjne, działaniem w trakcie ich trwania, skupiając się tu na zwalczaniu i  działaniu ratowniczym, jak również likwidacja skutków po ich zaistnieniu.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

Czas trwania: 2 semestry  x 5 miesięcy

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Teorie i strategie bezpieczeństwa
 • Prawnoadministracyjne aspekty zarządzania kryzysowego – zagadnienia wstępne
 • Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym
 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • System i struktura Zarządzania Kryzysowego
 • Praca w zespole reagowania kryzysowego
 • Międzynarodowe prawo humanitarne
 • Państwowa Straż Pożarna w systemie zarządzanie kryzysowego
 • Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zadania obronne w administracji publicznej państwa
 • Logistyka w sytuacji kryzysowej
 • Psychologia sytuacji kryzysowych i stresu
 • Komunikacja w kryzysie z elementami negocjacji i mediacji
 • Media i komunikacja społeczna w zarządzaniu kryzysowym
 • Bezpieczeństwo informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych
 • Obrona cywilna
 • Kontrola i audyt w bezpieczeństwie
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych