ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4400 zł 3750 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pracujący lub zamierzający podjąć pracę na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa państwa ze specjalizacją zarządzanie kryzysowe i obronność państwa. Adresatami studiów są także wszyscy zainteresowani problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

CEL STUDIÓW: przygotowanie specjalistów, którzy otrzymują gruntowną wiedzę przygotowującą ich  do profesjonalnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które w swoim zakresie obejmuje całokształt zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zdarzeniom kryzysowym, określając je jako działania prewencyjne, działaniem w trakcie ich trwania, skupiając się tu na zwalczaniu i  działaniu ratowniczym, jak również likwidacja skutków po ich zaistnieniu.

Czas trwania: 2 semestry  x 5 miesięcy

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Teorie i strategie bezpieczeństwa
 • Prawnoadministracyjne aspekty zarządzania kryzysowego – zagadnienia wstępne
 • Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym
 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • System i struktura Zarządzania Kryzysowego
 • Praca w zespole reagowania kryzysowego
 • Międzynarodowe prawo humanitarne
 • Państwowa Straż Pożarna w systemie zarządzanie kryzysowego
 • Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zadania obronne w administracji publicznej państwa
 • Logistyka w sytuacji kryzysowej
 • Psychologia sytuacji kryzysowych i stresu
 • Komunikacja w kryzysie z elementami negocjacji i mediacji
 • Media i komunikacja społeczna w zarządzaniu kryzysowym
 • Bezpieczeństwo informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych
 • Obrona cywilna
 • Kontrola i audyt w bezpieczeństwie
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych