Wsparcie dla studentów - Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Wsparcie dla studentów – Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością

W  Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu studenci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które pomagają w studiowaniu. Uczelnia  podejmuje  działania  zmierzające  do  zapewnienia  równych  szans  realizacji programu  studiów  przez  studentów z  niepełnosprawnościami.  Studenci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dostosowanie formy, terminów i czasu trwania zaliczeń oraz egzaminów do ich potrzeb. Wsparcie, jakie oferujemy, nigdy nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich.

Powołany Pełnomocnik Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu ds. Studentów z Niepełnosprawnością jest zobowiązany do:

1)  realizacji zadań wskazanych w Zarządzeniu nr 2/2023 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 02 lutego 2023 r. w sprawie: dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnością

2)  realizacji zadań wskazanych w Zarządzeniu nr 3/2023 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 02 lutego 2023 r. w sprawie: regulaminu wypożyczalni sprzętu dla studentów z niepełnosprawnością

 

W przypadku wystąpienia takich okoliczności prosimy o kontakt na adres mailowy Pełnomocnika:

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością – dr Agnieszka Tabor-Smardzewska

prsn@wwszip.pl

 

Poniżej zamieszczamy wewnętrzne akty prawne dotyczące realizacji zadania:

Zarządzenie Rektora nr 2/2023 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 02 lutego 2023 r. w sprawie: dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Zarządzenie Rektora nr 3/2023 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 02 lutego 2023 r. w sprawie: regulaminu wypożyczalni sprzętu dla studentów z niepełnosprawnością

 

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych